Creació del manual d’identitat corporativa amb Adobe Illustrator

Creació del manual d’identitat corporativa amb Adobe Illustrator