La cultura econòmica com a eina de comunicació

La cultura econòmica com a eina de comunicació