Formulari d'accés

Busquem persones motivades, amb experiència i entusiasme que vulguin formar part del nostre equip.

Accediu a l’enllaç que sigui del vostre interès.

Voleu treballar amb nosaltres? 
Enllaç per a futurs docents, conferenciants i/o col·laboradors/es acadèmics Enllaç fer a futurs membres dels serveis tècnics i/o administració i serveis.

 
LOPD: En compliment de la vigent Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal 15/1999 de 13 de desembre, us informem que les dades que ens proporcioneu formaran part del Fitxer, assignat amb el codi d’inscripció 2102170359, amb dades del personal del qual és responsable la FUNDACIÓN UNIVERSITARIA EUROPEA DE RELACIONES PÚBLICAS (FUERP).
L’única finalitat del Fitxer és la de tractar i processar les dades relatives a la seva persona que siguin necessàries per a la gestió acadèmica així com la gestió comptable i la realització del tràmits oportuns davant de l’Administració Tributària. Aquestes dades seran cedides a aquells organismes públics que sigui preceptiu i, especialment a la Universitat de Barcelona.
D’acord amb allò que disposa el RD 1720/2007, de 20 de desembre, us comuniquem que per exercir qualsevol dels vostres drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició al fitxer on consten les vostres dades, us podeu adreçar a FUERP, Carrer de Sepúlveda, 50 de Barcelona (08015).