IMPORT I LIQUIDACIÓ MATRÍCULA CURS 2018/2019
Classe de Matrícula Preu crèdit x 60 crèdits Taxa addicional UB Import Total
Ordinària 92,00 5.520,00 70 5.590,00 €
FN Categoria general (1) (1) 70 (1)
* (1) (1) 70 (1)
Altres casos: Consulteu a secretaria.

* FN Categoria Especial; FN General amb deduccions; Col·lectius Especial Protecció (Minusvalidesa amb grau mínim del 33%; víctimes de terrorisme: cònjuge o fills; víctimes de violència de gènere i fills dependents).
És imprescindible aportar la documentació acreditativa degudament actualitzada.

(1) Pendent publicació decret de preus públics

 

Modalitats de pagament:
Per a cada assignació i període de matrícula, és imprescindible abonar, dins el seu termini, l'import corresponent a la modalitat de pagament triada.
  •    Pagament únic al formalitzar la matrícula.
  •   Pagament fraccionat en dos terminis:
- Primer termini al formalitzar la matrícula: Abonament del 50% de l'import
- Segon termini a abonar el mes de desembre: Rebut domiciliat per l'import restant.