Evolució de les notes de tall ( accés/ admissió) 
  01-02 02-03 03-04 04-05 05-06 06-07 07-08 08-09 09-10
PAU 6.49 7.13 7.05 6.96 6.78 6.79 6.80 6.75 6.04
FP 5.00 6.83 6.93 6.78 7.09 6.93 7.12 5.00 5.56

 

  Evolució de les notes de tall ( accés/ admissió) 
  10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18
* PAU i FP 7.734 8.948 8.060 7.680 7.842 8.012 8.070 8.28

 
Resultats Preinscripció Universitària

Font: UB. Àrea de Suport Academicodocent-OAEC:
Juliol-Agost 2009. Sumari.Informe.
Juliol-Agost 2010 (1a assignació). Sumari.Informe.

Font: Oficina d'Orientació per a l'Accés a la Universitat - Consell Interuniversitari de Catalunya:
Juliol-Agost 2010 (convocatòria juny 2010 al tancament). Sumari.Informe.

Font: UB. Àrea de Suport Academicodocent-PA:
Juliol-Agost 2011 (1a assignació). Sumari.Informe.
Juliol-Agost 2011 (Perfil alumnes matriculats). Sumari.Informe.

Perfil recomanat

És aconsellable el coneixement de llengua anglesa al nivell B2, indicat en el Marc Comú Europeu de Referència per a Llengües del Consell d’Europa.