Sol·licitud de baixa de tota la matrícula
Període
Fins al 31 d'octubre de 2018
Documentació necessària
Instància
Justificació documental de la baixa (certificat mèdic...)
On?
Secretaria de l'Escola.