Calendari acadèmic tercer curs - Nou Curs 2018-2019
Matrícula
del 2 al 9 de juliol de 2018
Modificacions de matrícula
1r Període del 3 al 5 de setembre de 2018
2n Període del 2 al 14 de gener de 2019
Canvi de torn
1r Període fins al 2 de setembre de 2018
2n Període del 2 al 14 de gener de 2019
Docència
Docència curs 2018-2019: del 12 de setembre de 2018 al 15 de maig de 2019
Primer semestre del 12 de setembre de 2018 al 14 de desembre de 2018
Segon semestre del 7 de febrer de 2019 al 15 de maig de 2019
Períodes de docència especial
(tallers i/o assignatures optatives)
Consulteu plans docents i horaris
Tallers format intensiu
Docència setmanal, dins dels períodes
del 17 al 21 de desembre de 2018
del 21 al 25 de gener de 2019
del 28 de gener a l'1 de febrer de 2019
del 3 al 7 de juny de 2019
de l’11 al 14 de juny de 2019
Tallers format extensiu Docència semestral (1r o 2n semestre)
Tallers format semipresencials Docència presencial (un dia) i docència online
Assignatures semipresencials
(Optatives)
Semipresencials:

-Noves Tecnologies aplicades a les RRPP: 
del 17 al 21 de desembre de 2018 i 1 de febrer de 2019.


-Protocol: Teoria i Tècnica: 
del 17 al 21 de desembre de 2018 i del 21 al 25 de gener de 2019.


-Agenda Setting i Grups de Pressió: 
del 28 de gener a l'1 de febrer de 2019.
Exàmens
Tancament avaluació continuada i avaluació única / reavaluacions
Primer semestre Avaluació del 7 al 18 de gener de 2019
Reavaluacions del 4 al 6 de febrer de 2019
Segon semestre Avaluació del 20 al 31 de maig de 2019
Reavaluacions del 17 al 18 de juny de 2019
Períodes sense docència
No hi ha docència, però l'Escola estarà oberta els dies laborables
Primer semestre

10 de setembre de 2018
2 de novembre de 2018
7 de desembre de 2018
Nadal: des del 24 de desembre de 2018 fins al 6 de gener de 2019

Segon semestre

23 d'abril (Sant Jordi) de 2019. Festa Institucional de la UB.
Treball autònom (sense docència): 16 i 17 de maig de 2019.

Festius (anual)

11 de setembre de 2018 (Diada Nacional de Catalunya).
24 de setembre de 2018 (Diada de la Mercè).
12 d'octubre de 2018 (Dia del Pilar).
1 de novembre de 2018 (Tots Sants).
6 de desembre de 2018 (Dia de la constitució).
8 de desembre de 2018 (Dia de la Immaculada).
Pasqua: del 15 al 22 d'abril de 2019 (ambdós inclosos).
1 de maig de 2019 (Dia del Treball).
10 de juny de 2019 (Pasqua Granada).
24 de juny de 2019 (Festa de Sant Joan).