Impresos
Documents de Matrícula
Documentació Matrícula Grau Procediment de pagament amb la butlleta per
a la liquidació econòmica amb codi de barres


Pagament Fraccionat

Cal portar:
Document d'autorització bancària
• Fotocòpia primera pàgina compte corrent
Família Nombrosa
Els alumnes que tinguin el títol de Família Nombrosa individual, hauran de portar un certificat actualitzat del Departament Treball, Afers Socials i Famílies on consti el número de carnet i el nombre de germans
(Cliqueu aquí)
Sol·licitud assegurança d’accidents
Només és requisit imprescindible per als estudiants més grans de 28 anys que vulguin acollir-se al programa de pràctiques.
Sol·licitud assegurança d’accidents (voluntària). Podeu consultar el web de la Universitat de Barcelona