PLA DOCENT
Assignatura Estructura dels Sistemes Comunicatius I: Dimensions Codi 360377
Matèria M1. Marc teòric de la comunicació Format docència A
Requisits previs Sense requisits previs
Docent Dr. S. A. Coordinació Jefatura d'estudis
Idioma Castellà Torn Matí i Tarda
Tipus FB Crèdits ECTS 6 Semestre Primer Any acadèmic 18-19

 

Data de creació: 22/07/2010
Data darrera actualització i seguiment: 08/06/2018
Data d'aprovació per la Comissió Executiva: 29/06/2018