PLA DOCENT
Assignatura Principis de Màrqueting Codi 360390
Matèria M9. Gestió empresarial a Publicitat i RRPP Format docència A
Requisits previs És aconsellable tenir superades la majoria de les matèries bàsiques
Docent Dr. S. B. Coordinació Jefatura d'estudis
Idioma Castellà Torn Matí i Tarda
Tipus OB Crèdits ECTS 6 Semestre Primer Any acadèmic 18-19

 

Data de creació: 04/05/2014
Data darrera actualització i seguiment: 23/07/2018
Data d'aprovació per la Comissió Executiva: 23/07/2018