Baixa de tota la matrícula
Període
Fins al 28 d'octubre de 2016
Documentació necessària
Instància
Justificació documental de la baixa (certificat mèdic...)
On?
Secretaria de l'Escola.