Sol·licitud de plaça en un programa d'intercanvi
Consulteu normativa
Per als alumnes interessats en participar en un programa de mobilitat d'estudiants.
Erasmus + Sicue
Període
del 9 de novembre-16 al 9 de gener-17 del 10 de febrer-17 al 10 de març-17
Documentació necessària
Programa Erasmus + Programa Sicue
On?
Sol·licitud online 
Lliurament de documentació: Secretaria de l'Escola.