Sol·licitud per continuar estudis a l’Escola Superior de Relacions Públiques
Consulteu normativa
Per als alumnes que no han assolit els crèdits que assenyala la normativa de permanència.
Període
Fins al 29 de juny de 2016
Documentació necessària
Instància normalitzada
On?
Secretaria de l'Escola.