Sol·licitud d'estudis a temps parcial
Consulteu normativa
Per als alumnes que, a partir de segon any al centre, per motius excepcionals, no poden cursar la totalitat dels crèdits corresponents a un curs acadèmic.
Període
Fins al 29 de juny de 2016
Documentació necessària
Instància normalitzada
On?
Secretaria de l'Escola.