Calendari acadèmic segon curs - Nou curs 2016-2017
Matrícula
de l'1 al 8 de juliol de 2016
Modificacions de matrícula
1r Període de l'1 al 5 de setembre de 2016
2n Període del 2 al 15 de gener de 2016
Canvi de torn
1r Període Fins al 2 de setembre de 2015
2n Període Del 4 al 16 de gener de 2017
Docència
Docència curs 2016-2017: del 12 de setembre de 2016 al 17 de maig de 2017
Primer semestre del 12 de setembre de 2016 al 16 de desembre de 2016
Segon semestre del 9 de febrer de 2017 al 17 de maig de 2017
Períodes de docència especial
(tallers i/o assignatures semipresencials optatives)
Consulteu plans docents i horaris
Assignatures semipresencials (optatives) -Sistemes d'Organització Política i Administrativa: del 19 al 22 de desembre de 2016
Tallers format intensiu:
Docència setmanal, dins dels períodes

del 3 al 10 de desembre de 2016
del 19 al 22 de desembre de 2016
del 23 al 27 de gener de 2017
del 30 de gener al 3 de febrer de 2017
del 6 al 9 de juny de 2017
del 12 al 16 de juny de 2017

Tallers format extensiu Docència semestral (1r o 2n semestre)
Tallers format semipresencial Docència presencial (un dia) i docència online
Exàmens
Tancament avaluació continuada i avaluació única / reavaluacions
Primer semestre Avaluació del 9 al 20 de gener de 2017
Reavaluacions del 6 al 8 de febrer de 2017
Segon semestre Avaluació del 22 de maig al 2 de juny 2017
Reavaluacions del 19 al 20 de juny de 2017
Períodes sense docència
No hi ha docència, pero l'Escola estarà oberta els dies laborables
Primer semestre 31 d'octubre de 2016
5 de desembre de 2016
7 de desembre de 2016
9 de desembre de 2016
Nadal des del 24 de desembre de 2016 fins al 6 de gener 2017
Segon semestre Treball autònom (sense docència) 18 i 19 de maig 2017
Festius (anual)

11 de setembre de 2016 (Diada Nacional de Catalunya)
24 de setembre de 2016 (Diada de la Mercè)
12 d'octubre de 2016 (Dia del Pilar)
1 de novembre de 2016 (Tots Sants)
6 de desembre de 2016 (Dia de la Constitució)
8 de desembre de 2016 (Dia de la Immaculada)
Pasqua: des del 10 al 17 d'abril de 2017
1 de maig de 2017 (Dia del Treball)
5 de juny de 2017 (Pasqua Granada)
24 de juny de 2017 (Festa de Sant Joan)