Horaris docència especial - Tercer curs  - Nou Curs 2016-2017
Sessions presencials (obligatòries) - Aula 2
Hora Dilluns
19 desembre
Dimarts
20 desembre
Dimecres
21 desembre
Dijous
 22 desembre
Divendres
 23 desembre
9,00 h a 15,00 h Noves Tecnologies Aplicades a les Relacions Públiques, 6 cr (OT). Prof. I. Vendrell  Noves Tecnologies Aplicades a les Relacions Públiques, 6 cr (OT). Prof. I. Vendrell Noves Tecnologies Aplicades a les Relacions Públiques, 6 cr (OT). Prof. I. Vendrell Noves Tecnologies Aplicades a les Relacions Públiques, 6 cr (OT). Prof. I. Vendrell  
Hora Dilluns
23 gener
Dimarts
24 gener
Dimecres
25 gener
Dijous
 26 gener
Divendres
 27 gener

(1) 9,15 h a 14,15h

15,00 h a 18,00 h

 

(2) 9,00h a 15,00h

      (1) Noves Tecnologies Aplicades a les Relacions Públiques, 6 cr (OT). Prof. I. Vendrell  (2) Noves Tecnologies Aplicades a les Relacions Públiques, 6 cr (OT). Prof. I. Vendrell 
Classes semipresencials online (obligatòries)
CONSULTEU EL PLA DOCENT
Presentació de treballs (sessió obligatòria)

Dia 19 de maig 2017
9,15h a 14,15h

15,00 h a 18,00 h

        Noves Tecnologies Aplicades a les Relacions Públiques, 6 cr (OT). Prof. I. Vendrell
Sessions presencials  -  Aula 2
Hora Dilluns
19 desembre
Dimarts
20 desembre
Dimecres
21 desembre
Dijous
 22 desembre
Divendres
 23 desembre

16,00h a 20,30h

Sistemes d'Organització Política i Administrativa, 6 cr (OT). Prof. E. Casajoana Sistemes d'Organització Política i Administrativa, 6 cr (OT). Prof. E. Casajoana Sistemes d'Organització Política i Administrativa, 6 cr (OT). Prof. E. Casajoana Sistemes d'Organització Política i Administrativa, 6 cr (OT). Prof. E. Casajoana  
Sessions presencials  -  Aula 3
Hora Dilluns
30 gener
Dimarts
31 gener
Dimecres
1 febrer
Dijous
2 febrer
Divendres(2)
 3 febrer
16,00h a 18,00h
i
18,15h a 20,00h
(2) Les classes finalitzen a les 19,15h
 Agenda Setting i Grups de Pressió, 6 cr (OT). Prof. E. Casajoana  Agenda Setting i Grups de Pressió, 6 cr (OT). Prof. E. Casajoana Agenda Setting i Grups de Pressió, 6 cr (OT). Prof. E. Casajoana Agenda Setting i Grups de Pressió, 6 cr (OT). Prof. E. Casajoana Agenda Setting i Grups de Pressió, 6 cr (OT). Prof. E. Casajoana

 

* Solapeu aquest horari amb els dels tallers programats per l'Escola.

 

 

Horaris primer semestre - Tercer curs - Aula 3 - Nou Curs 2016-2017
Grup Matí
Hora Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres
9,10 a 10,10
10,20 a 11,20
Pla de Màrqueting, 6 cr (OB) Prof. I. Lucena, Prof. R Cano. Tècniques de Relacions Públiques, 6 cr (OB). Dra. R. Torres Pla de Màrqueting, 6 cr (OB) Prof. I. Lucena, Prof. R Cano. Creativitat Publicitària, 6 cr (OB). Dr. J. R. Camps Creativitat Publicitària, 6 cr (OB). Dr. J. R. Camps
11,30 a 12,30
12,40 a 13,40
Gestió Empresarial i Financera, 6 cr (OB). Prof. B. Escardíbul i Dra. S. Boria Tècniques Publicitàries, 6 cr (OB). Prof. L. Sardà Tècniques de Relacions Públiques, 6 cr (OB). Dra. R. Torres Gestió Empresarial i Financera, 6 cr (OB). Prof. B. Escardíbul i Dra. S. Boria Tècniques Publicitàries, 6 cr (OB). Prof. L. Sardà
Grup Migdia
13,50 a 14,50
15,00 a 16,00
Responsabilitat Social Corporativa. OT. Dra. R. Torres
Aula 3
Responsabilitat Social Corporativa. OT. Dra. R. Torres
Aula 3
Lideratge i Formació d'Equips de Treball.OT. Dr.J. V. Pestana Aula 2 Lideratge i Formació d'Equips de Treball.OT. Dr.J. V. Pestana
Aula 2
Consulteu
Oferta de
Tallers
Grup Tarda
16,10 a 17,10
17,20 a 18,20
Tècniques de Relacions Públiques, 6 cr (OB). Dra. R. Torres
Tècniques Publicitàries, 6 cr (OB). Prof. L. Sardà Gestió Empresarial i Financera, 6 cr (OB). Prof. B. Escardíbul i Dra. S. Boria Gestió Empresarial i Financera, 6 cr (OB). Prof. B. Escardíbul i Dra. S. Boria Tècniques Publicitàries, 6 cr (OB). Prof. L. Sardà
18,30 a 19,30
19,40 a 20,40
Pla de Màrqueting, 6 cr (OB) Prof. I. Lucena, Prof. R Cano.
Tècniques de Relacions Públiques, 6 cr (OB). Dra. R. Torres Pla de Màrqueting, 6 cr (OB) Prof. I. Lucena, Prof. R Cano.  Creativitat Publicitària, 6 cr (OB). Dr. J. R. Camps Creativitat Publicitària, 6 cr (OB). Dr. J. R. Camps

 

* Consulteu programa i calendari especial de les assignatures optatives amb docència especial: Noves Tecnologies Aplicades a les RRPP, Sistemes d'Organització Política i Administrativa, Agenda Setting i Grups de Pressió i Responsabilitat social corporativa.
* Utilitzeu el simulador d'horari personal per a la planificació de les vostres classes.

 

 

Horaris segon semestre - Tercer curs - Aula 3 - Nou Curs 2016-2017
Grup Matí
Hora Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres
9,10 a 10,10
10,20 a 11,20
Legislació Publicitària i de RRPP, 6 cr (OB). Prof. S. Solans i Prof. C. Murio Recursos Humans, 6 cr (OB). Prof. M. Barranco Anglès: Expressió Oral, 6 cr (OB). Prof. C. Black
CONSULTEU METODOLOGIA DOCENT
Anglès: Expressió Oral, 6 cr (OB). Prof. C. Black
CONSULTEU METODOLOGIA DOCENT
Legislació Publicitària i de RRPP, 6 cr (OB). Prof. S. Solans i Prof. C. Murio
11,30 a 12,30
12,40 a 13,40
Planificació i Mitjans Publicitaris, 6 cr (OB). Dr. J. Botey Planificació i Mitjans Publicitaris, 6 cr (OB). Dr. J. Botey Comportament Social i Dinàmica de Grups, 6 cr (OT). Dr.L.Sáez Recursos Humans, 6 cr (OB). Prof. M. Barranco Comportament Social i Dinàmica de Grups, 6 cr (OT). Dr.L.Sáez
Grup Migdia
13,50 a 14,50 Protocol: Teoria i Tècnica. OT. Prof. M. Batallé
Aula 2
Noves Tecnologies Aplicades a la Publicitat, 6 cr (OT). Dr. D. Tena 
Aula 2
Protocol: Teoria i Tècnica. OT. Prof. M. Batallé
Aula 2
Noves Tecnologies Aplicades a la Publicitat, 6 cr (OT). Dr. D. Tena
Biblioteca Digital
Consulteu
Oferta de
Tallers
15,00 a 16,00
Grup Tarda
16,10 a 17,10
17,20 a 18,20
Legislació Publicitària i de RRPP, 6 cr (OB). Prof. S. Solans i Prof. C. Murio Legislació Publicitària i de RRPP, 6 cr (OB). Prof. S. Solans i Prof. C. Murio Anglès: Expressió Oral, 6 cr (OB). Prof. C. Black
CONSULTEU METODOLOGIA DOCENT
Recursos Humans, 6 cr (OB). Prof. M. Barranco Anglès: Expressió Oral, 6 cr (OB). Prof. C. Black
CONSULTEU METODOLOGIA DOCENT
18,30 a 19,30
19,40 a 20,40
Recursos Humans, 6 cr (OB).  Prof. M. Barranco Planificació i Mitjans Publicitaris, 6 cr (OB). Dr. J. Botey Comportament Social i Dinàmica de Grups, 6 cr (OT). Dr.L.Sáez  Planificació i Mitjans Publicitaris, 6 cr (OB). Dr. J. Botey Comportament Social i Dinàmica de Grups, 6 cr (OT). Dr.L.Sáez 

 

* Consulteu programa i calendari especial de les assignatures optatives amb docència especial: Noves Tecnologies Aplicades a les RRPP, Sistemes d'Organització Política i Administrativa, Agenda Setting i Grups de Pressió i Responsabilitat social corporativa.
* Utilitzeu el simulador d'horari personal per a la planificació de les vostres classes.