• Alumnes amb avaluació continuada: calendari d'exàmens de tancament d'avaluació

  • Alumnes amb avaluació única: calendari d'exàmens oficials

  • *Cal examinar-se en el torn matriculat

Convocatòria d'exàmens - Tercer curs - Segon semestre - Aula 2
  Grup Matí Migdia Grup Tarda
  9,10 13,50 16,10
19 de maig 2017

Presentació de treballs de l'assignatura optativa (9,15h)
Noves Tecnologies Aplicades a les Relacions Públiques, 6 cr (OT). Prof. I. Vendrell

22 de maig 2017 Legislació Publicitària i de RRPP, 6 cr (OB). Prof. C. Murio   Legislació Publicitària i de RRPP, 6 cr (OB). Prof. S. Solans
24 de maig 2017 Recursos Humans, 6 cr (OB). Prof. M. Barranco Protocol: Teoria i Tècnica, 6 cr (OT). Prof. M. Batallè Recursos Humans, 6 cr (OB). Prof. M. Barranco
25 de maig 2017   Noves Tecnologies Aplicades a la Publicitat, 6 cr (OT). Dr. D. Tena  
26 de maig 2017   Sistemes d'Organització Política i Administrativa, 6 cr (OT). Prof. E. Casajoana  
29 de maig 2017   Agenda Setting i Grups de Pressió, 6 cr (OT). Prof. E. Casajoana  
30 de maig 2017 Planificació i Mitjans Publicitaris, 6 cr (OB). Dr. J. Botey   Planificació i Mitjans Publicitaris, 6 cr (OB). Dr. J. Botey
31 de maig 2017   Comportament Social i Dinàmica de Grups, 6 cr (OT). Dr. Ll. Sáez
TOTS ELS GRUPS
 
1 de juny 2017 Anglès: Expressió Oral, 6 cr (OB). Prof. C. Black   Anglès: Expressió Oral, 6 cr (OB). Prof. C. Black

Consulteu el Pla Docent de cada assignatura per conèixer les característiques de cada modalitat d’avaluació.
D’acord amb la normativa UB, l’avaluació de les assignatures serà continuada durant tot el semestre.
Per acollir-se, excepcionalment, a la modalitat d’avaluació única d’alguna assignatura de segon semestre s’haurà de formalitzar la petició de forma online del 9 de febrer al 2 de març de 2017.
Excepcionalment, la sol·licitud d'avaluació única de les assignatures de docència especial Sistemes d'Organització Política i Administrativa i Agenda Setting i Grups de Pressió, es realitzarà durant la setmana de classes presencials.