• Alumnes amb avaluació continuada: calendari d'exàmens de tancament d'avaluació

  • Alumnes amb avaluació única: calendari d'exàmens oficials

  • *Cal examinar-se en el torn matriculat

Convocatòria d'exàmens - Tercer curs - Primer semestre - Aula 2
  Grup Matí Grup Tarda
  9,10 16,10
9 de gener 2017 Creativitat Publicitària, 6 cr (OB). Dr. J. R. Camps Creativitat Publicitària, 6 cr (OB). Dr. J. R. Camps
11 de gener 2017 Pla de Màrqueting, 6 cr (OB). Prof. R. Cano Pla de Màrqueting, 6 cr (OB). Prof. I. Lucena
12 de gener 2017 Migdia 13,50 hores
Lideratge i Formació d’Equips de Treball, 6 cr OT.
Dr. J.V. Pestana
13 de gener 2017 Tècniques Publicitàries, 6 cr (OB). Prof. Ll. Sardà Tècniques Publicitàries, 6 cr (OB). Prof. Ll. Sardà
16 de gener 2017 Migdia 13,50 hores
Responsabilitat Social Corporativa, 6 cr (OT). Dra. R. Torres
17 de gener 2017 Tècniques de Relacions Públiques, 6 cr (OB). Dra. R. Torres Tècniques de Relacions Públiques, 6 cr (OB). Dra. R. Torres
19 de gener 2017  Gestió Empresarial i Financera, 6 cr (OB). Dra. S. Boria i Prof. B. Escardíbul Gestió Empresarial i Financera, 6 cr (OB). Dra. S. Boria i Prof. B. Escardíbul

Consulteu el Pla Docent de cada assignatura per conèixer les característiques de cada modalitat d’avaluació.
D’acord amb la normativa UB, l’avaluació de les assignatures serà continuada durant tot el semestre.
Per acollir-se, excepcionalment, a la modalitat d’avaluació única d’alguna assignatura de primer semestre s’haurà de formalitzar la petició de forma online del 12 de setembre al 3 d’octubre de 2016.
Excepcionalment, la sol·licitud d’avaluació única de les assignatures de docència especial Sistemes d’Organització Política i Administrativa i Agenda Setting i Grups de Pressió, es realitzarà durant la setmana de classes presencials.