• Alumnes amb avaluació continuada: calendari d'exàmens de tancament d'avaluació

  • Alumnes amb avaluació única: calendari d'exàmens oficials

  • *Cal examinar-se en el torn matriculat

Convocatòria d'exàmens - Tercer curs - Primer semestre - Aula 2
  Grup Matí Grup Tarda
  9,10 16,10
9 de gener 2017 Creativitat Publicitària, 6 cr (OB). Dr. J. R. Camps Creativitat Publicitària, 6 cr (OB). Dr. J. R. Camps
11 de gener 2017 Pla de Màrqueting, 6 cr (OB). Prof. R. Cano Pla de Màrqueting, 6 cr (OB). Prof. I. Lucena
12 de gener 2017 Migdia 13,50 hores
Lideratge i Formació d’Equips de Treball, 6 cr OT.
Dr. J.V. Pestana
13 de gener 2017 Tècniques Publicitàries, 6 cr (OB). Prof. Ll. Sardà Tècniques Publicitàries, 6 cr (OB). Prof. Ll. Sardà
16 de gener 2017 Migdia 13,50 hores
Responsabilitat Social Corporativa, 6 cr (OT). Dra. R. Torres
17 de gener 2017 Tècniques de Relacions Públiques, 6 cr (OB). Dra. R. Torres Tècniques de Relacions Públiques, 6 cr (OB). Dra. R. Torres
19 de gener 2017  Gestió Empresarial i Financera, 6 cr (OB). Dra. S. Boria i Prof. B. Escardíbul Gestió Empresarial i Financera, 6 cr (OB). Dra. S. Boria i Prof. B. Escardíbul

Consulteu el Pla Docent de cada assignatura per conèixer les característiques de cada modalitat d’avaluació.
D’acord amb la normativa UB, l’avaluació de les assignatures serà continuada durant tot el semestre.
Per acollir-se, excepcionalment, a la modalitat d’avaluació única d’alguna assignatura de primer semestre s’haurà de formalitzar la petició de forma online del 12 de setembre al 3 d’octubre de 2016.
Excepcionalment, la sol·licitud d’avaluació única de les assignatures de docència especial Sistemes d’Organització Política i Administrativa i Agenda Setting i Grups de Pressió, es realitzarà durant la setmana de classes presencials.

  • Alumnes amb avaluació continuada: calendari d'exàmens de tancament d'avaluació

  • Alumnes amb avaluació única: calendari d'exàmens oficials

  • *Cal examinar-se en el torn matriculat

Convocatòria d'exàmens - Tercer curs - Segon semestre - Aula 2
  Grup Matí Migdia Grup Tarda
  9,10 13,50 16,10
19 de maig 2017

Presentació de treballs de l'assignatura optativa (9,15h)
Noves Tecnologies Aplicades a les Relacions Públiques, 6 cr (OT). Prof. I. Vendrell

22 de maig 2017 Legislació Publicitària i de RRPP, 6 cr (OB). Prof. C. Murio   Legislació Publicitària i de RRPP, 6 cr (OB). Prof. S. Solans
24 de maig 2017 Recursos Humans, 6 cr (OB). Prof. M. Barranco Protocol: Teoria i Tècnica, 6 cr (OT). Prof. M. Batallè Recursos Humans, 6 cr (OB). Prof. M. Barranco
25 de maig 2017   Noves Tecnologies Aplicades a la Publicitat, 6 cr (OT). Dr. D. Tena  
26 de maig 2017   Sistemes d'Organització Política i Administrativa, 6 cr (OT). Prof. E. Casajoana  
29 de maig 2017   Agenda Setting i Grups de Pressió, 6 cr (OT). Prof. E. Casajoana  
30 de maig 2017 Planificació i Mitjans Publicitaris, 6 cr (OB). Dr. J. Botey   Planificació i Mitjans Publicitaris, 6 cr (OB). Dr. J. Botey
31 de maig 2017   Comportament Social i Dinàmica de Grups, 6 cr (OT). Dr. Ll. Sáez
TOTS ELS GRUPS
 
1 de juny 2017 Anglès: Expressió Oral, 6 cr (OB). Prof. C. Black   Anglès: Expressió Oral, 6 cr (OB). Prof. C. Black

Consulteu el Pla Docent de cada assignatura per conèixer les característiques de cada modalitat d’avaluació.
D’acord amb la normativa UB, l’avaluació de les assignatures serà continuada durant tot el semestre.
Per acollir-se, excepcionalment, a la modalitat d’avaluació única d’alguna assignatura de segon semestre s’haurà de formalitzar la petició de forma online del 9 de febrer al 2 de març de 2017.
Excepcionalment, la sol·licitud d'avaluació única de les assignatures de docència especial Sistemes d'Organització Política i Administrativa i Agenda Setting i Grups de Pressió, es realitzarà durant la setmana de classes presencials.

 

Convocatòria d'exàmens - Reavaluació  tercer curs - Primer semestre - Aula 2
  Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres
Horari 6 de Febrer 2017 7 de Febrer 2017 8 de Febrer 2017 9 de Febrer 2017 10 de Febrer 2017
10,45 a 12,15h   Tècniques Publicitàries, 6 cr (OB). Prof. Ll. Sardà      
12,20 a 13,50h Creativitat Publicitària, 6 cr (OB). Dr. J. R. Camps    Gestió Empresarial i Financera, 6 cr (OB). Prof B. Escardíbul i Dra. S.Boria    
13,55 a 15,25h Lideratge i Formació d'Equips de Treball. OT.
Dr. J. V. Pestana. OT.
Responsabilitat Social Corporativa, 6 cr (OT). Dra. R. M. Torres      
15,30 a 17,00h Pla de Màrqueting, 6 cr (OB). Prof. R. Cano i Prof. I. Lucena Tècniques de Relacions Públiques, 6 cr (OB). Dra R. M. Torres      

Després de la publicació de les qualificacions finals i les corresponents revisions, s’obre un període de reavaluació per a l’alumnat que no hagi superat les activitats d’avaluació.

Per acollir-se a la reavaluació, cal que consulteu prèviament el Pla Docent de cada assignatura per tal de conèixer els requisits imprescindibles.

 

Convocatòria d'exàmens - Reavaluació  tercer curs - Segon semestre - Aula 2
  Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres
Horari 19 de Juny 2017 20 de Juny 2017 21 de Juny 2017 22 de Juny 2017 23 de Juny 2017
9,10 a 10,40h   Planificació i Mitjans Publicitaris, 6 cr (OB). Dr. J. Botey      
12,20 a 13,50h   Agenda Setting i Grups de Pressió, 6 cr (OT). Prof. E. Casajoana      
13,55 a 15,25h Comportament Social i Dinàmica de Grups, 6 cr (OT). Dr. L.Saéz Noves Tecnologies Aplicades a la Publicitat, 6 cr (OT). Dr. D. Tena      
15,30 a 17,00h Legislació Publicitària i de RRPP, 6 cr (OB). Prof. S. Solans i Prof. C. Murio Sistemes d'Organització Política i Administrativa, 6 cr (OT). Prof. E. Casajoana      
17,05 a 18,35h Protocol: Teoria i tècnica, 6 cr (OT). Prof. M. Batallè        
18,40 a 20,10h Recursos Humans, 6 cr (OB). Prof. M. Barranco Anglès: Expressió Oral, 6 cr (OB). Prof. C. Black      

Després de la publicació de les qualificacions finals i les corresponents revisions, s’obre un període de reavaluació per a l’alumnat que no hagi superat les activitats d’avaluació.

Per acollir-se a la reavaluació, cal que consulteu prèviament el Pla Docent de cada assignatura per tal de conèixer els requisits imprescindibles.