• Alumnes amb avaluació continuada: calendari d'exàmens de tancament d'avaluació

  • Alumnes amb avaluació única: calendari d'exàmens oficials

  • *Cal examinar-se en el torn matriculat

Convocatòria d'exàmens - Segon curs - Segon semestre - Aula 2
  Grup Matí Grup Tarda
  9,10 16,10
23 de maig 2017 Documentació Informativa, 6 cr (OB). Dra. A. Jiménez Documentació Informativa, 6 cr (OB). Dra. A. Jiménez
24 de maig 2017 Migdia 13,50 hores
Protocol: Teoria i Tècnica, 6cr (OT). Prof. M. Batallè
25 de maig 2017 Principis d'Economia, 6 cr (FB). Dra. S. Boria Principis d'Economia, 6 cr (FB). Dra. S. Boria
26 de maig 2017 Migdia 13,50 hores
Sistemes d'Organització Política i Administrativa, 6 cr (OT). Prof. E. Casajoana
29 de maig 2017 Tècniques d'Investigació Sociològica, 6 cr (OB). Dra. A. Fusté Tècniques d'Investigació Sociològica, 6 cr (OB). Dra. A. Fusté

31 de maig 2017

Anglès: Expressió Escrita, 6 cr (OB). Prof. G. Belligoi Anglès: Expressió Escrita, 6 cr (OB). Prof. G. Belligoi
2 de juny 2017 Retòrica i Oratòria, 6 cr (OB). Dr. S. Bonilla Retòrica i Oratòria, 6 cr (OB). Dr. S. Bonilla

Consulteu el Pla Docent de cada assignatura per conèixer les característiques de cada modalitat d’avaluació.
D’acord amb la normativa UB, l’avaluació de les assignatures serà continuada durant tot el semestre.
Per acollir-se, excepcionalment, a la modalitat d’avaluació única d’alguna assignatura de segon semestre s’haurà de formalitzar la petició de forma online del 9 de febrer al 2 de març de 2017.
La sol·licitud d'avaluació única de l'assignatura optativa de docència especial Sistemes d'Organització Política i Administrativa es realitzará durant la setmana de classes presencials.