• Alumnes amb avaluació continuada: calendari d'exàmens de tancament d'avaluació

  • Alumnes amb avaluació única: calendari d'exàmens oficials

  • *Cal examinar-se en el torn matriculat

Convocatòria d'exàmens - Segon curs - Primer semestre - Aula 2
  Grup Matí Grup Tarda
  09,10 16,10
10 de gener 2017 Dret Públic i Privat, 6 cr (FB). Dr. J. Marquès Dret Públic i Privat, 6 cr (FB). Prof. M. Méndez
12 de gener 2017 Redacció en Relacions Públiques, 6 cr (OB). Prof. C. Pérez Redacció en Relacions Públiques, 6 cr (OB). Prof. C. Pérez
16 de gener 2017 Redacció Periodística, 6 cr (OB). Prof.S. Gil Redacció Periodística, 6 cr (OB). Dr. J.  Marquès
18 de gener 2017 Redacció Publicitària, 6 cr (OB). Dr. J. R. Camps Redacció Publicitària, 6 cr (OB). Dr. J. R. Camps
20 de gener 2017 Teoria de la Comunicació, 6 cr (FB). Dr. J. L. Gonzalo Teoria de la Comunicació, 6 cr (FB). Dr. J. L. Gonzalo

Consulteu el Pla Docent de cada assignatura per conèixer les característiques de cada modalitat d’avaluació.
D’acord amb la normativa UB, l’avaluació de les assignatures serà continuada durant tot el semestre.
Per acollir-se, excepcionalment, a la modalitat d’avaluació única d’alguna assignatura de primer semestre s’haurà de formalitzar la petició de forma online del 12 de setembre al 3 d’octubre de 2016.
Excepcionalment, la sol·licitud d’avaluació única de l’assignatura de docència especial Sistemes d’Organització Política i Administrativa, es realitzarà durant la setmana de classes presencials.