Convocatòria d'exàmens - Reavaluació  segon curs - Segon semestre - Aula 2
  Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres
Horari 19 de Juny 2017 20 de Juny 2017 21 de Juny 2017 22 de Juny 2017 23 de Juny 2017
9,10 a 10,40h Retòrica i Oratòria, 6 cr (OB). Dr. S. Bonilla        
10,45 a 12,15h   Documentació Informativa, 6 cr (OB). Dra. A. Jiménez      
12,20 a 13,50h Tècniques d'Investigació Sociològica, 6 cr (OB). Dra. A. Fusté        
15,30 a 17,00h   Sistemes d'Organització Política i Administrativa, 6 cr (OT). Prof. E. Casajoana      
17,05 a 18,35h Protocol: Teoria i tècnica, 6 cr (OT). Prof. Mateu Batallè Anglès: Expressió Escrita, 6 cr (OB). Prof. G. Belligoi      
18,40 a 20,10h Principis d'Economia, 6 cr (FB). Dra. S.Boria        

Després de la publicació de les qualificacions finals i les corresponents revisions, s’obre un període de reavaluació per a l’alumnat que no hagi superat les activitats d’avaluació.

Per acollir-se a la reavaluació, cal que consulteu prèviament el Pla Docent de cada assignatura per tal de conèixer els requisits imprescindibles.