• Alumnes amb avaluació continuada: calendari d'exàmens de tancament d'avaluació

  • Alumnes amb avaluació única: calendari d'exàmens oficials

  • *Cal examinar-se en el torn matriculat

Convocatòria d'exàmens - Segon curs - Primer semestre - Aula 2
  Grup Matí Grup Tarda
  09,10 16,10
10 de gener 2017 Dret Públic i Privat, 6 cr (FB). Dr. J. Marquès Dret Públic i Privat, 6 cr (FB). Prof. M. Méndez
12 de gener 2017 Redacció en Relacions Públiques, 6 cr (OB). Prof. C. Pérez Redacció en Relacions Públiques, 6 cr (OB). Prof. C. Pérez
16 de gener 2017 Redacció Periodística, 6 cr (OB). Prof.S. Gil Redacció Periodística, 6 cr (OB). Dr. J.  Marquès
18 de gener 2017 Redacció Publicitària, 6 cr (OB). Dr. J. R. Camps Redacció Publicitària, 6 cr (OB). Dr. J. R. Camps
20 de gener 2017 Teoria de la Comunicació, 6 cr (FB). Dr. J. L. Gonzalo Teoria de la Comunicació, 6 cr (FB). Dr. J. L. Gonzalo

Consulteu el Pla Docent de cada assignatura per conèixer les característiques de cada modalitat d’avaluació.
D’acord amb la normativa UB, l’avaluació de les assignatures serà continuada durant tot el semestre.
Per acollir-se, excepcionalment, a la modalitat d’avaluació única d’alguna assignatura de primer semestre s’haurà de formalitzar la petició de forma online del 12 de setembre al 3 d’octubre de 2016.
Excepcionalment, la sol·licitud d’avaluació única de l’assignatura de docència especial Sistemes d’Organització Política i Administrativa, es realitzarà durant la setmana de classes presencials.

  • Alumnes amb avaluació continuada: calendari d'exàmens de tancament d'avaluació

  • Alumnes amb avaluació única: calendari d'exàmens oficials

  • *Cal examinar-se en el torn matriculat

Convocatòria d'exàmens - Segon curs - Segon semestre - Aula 2
  Grup Matí Grup Tarda
  9,10 16,10
23 de maig 2017 Documentació Informativa, 6 cr (OB). Dra. A. Jiménez Documentació Informativa, 6 cr (OB). Dra. A. Jiménez
24 de maig 2017 Migdia 13,50 hores
Protocol: Teoria i Tècnica, 6cr (OT). Prof. M. Batallè
25 de maig 2017 Principis d'Economia, 6 cr (FB). Dra. S. Boria Principis d'Economia, 6 cr (FB). Dra. S. Boria
26 de maig 2017 Migdia 13,50 hores
Sistemes d'Organització Política i Administrativa, 6 cr (OT). Prof. E. Casajoana
29 de maig 2017 Tècniques d'Investigació Sociològica, 6 cr (OB). Dra. A. Fusté Tècniques d'Investigació Sociològica, 6 cr (OB). Dra. A. Fusté

31 de maig 2017

Anglès: Expressió Escrita, 6 cr (OB). Prof. G. Belligoi Anglès: Expressió Escrita, 6 cr (OB). Prof. G. Belligoi
2 de juny 2017 Retòrica i Oratòria, 6 cr (OB). Dr. S. Bonilla Retòrica i Oratòria, 6 cr (OB). Dr. S. Bonilla

Consulteu el Pla Docent de cada assignatura per conèixer les característiques de cada modalitat d’avaluació.
D’acord amb la normativa UB, l’avaluació de les assignatures serà continuada durant tot el semestre.
Per acollir-se, excepcionalment, a la modalitat d’avaluació única d’alguna assignatura de segon semestre s’haurà de formalitzar la petició de forma online del 9 de febrer al 2 de març de 2017.
La sol·licitud d'avaluació única de l'assignatura optativa de docència especial Sistemes d'Organització Política i Administrativa es realitzará durant la setmana de classes presencials.

 

Convocatòria d'exàmens - Reavaluació  segon curs - Primer semestre - Aula 2
  Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres
Horari 6 de Febrer 2017 7 de Febrer 2017 8 de Febrer 2017 9 de Febrer 2017 10 de Febrer 2017
9,10 a 10,40h Redacció en Relacions Públiques, 6 cr (OB). Prof. C. Pérez        
10,45 a 12,15h     Redacció Periodística, 6 cr (OB). Dr. J. Marqués i Prof. S. Gil    
12,20 a 13,50h   Teoria de la Comunicació, 6 cr (FB). Dr. J. L. Gonzalo      
13,55 a 15,25h     Redacció Publicitària, 6 cr (OB). Dr. J. R. Camps    
18,40 a 20,10h  Dret Públic i Privat, 6 cr (FB). Dr. J. Marqués i Prof. M. Méndez        

Després de la publicació de les qualificacions finals i les corresponents revisions, s’obre un període de reavaluació per a l’alumnat que no hagi superat les activitats d’avaluació.

Per acollir-se a la reavaluació, cal que consulteu prèviament el Pla Docent de cada assignatura per tal de conèixer els requisits imprescindibles.

 

Convocatòria d'exàmens - Reavaluació  segon curs - Segon semestre - Aula 2
  Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres
Horari 19 de Juny 2017 20 de Juny 2017 21 de Juny 2017 22 de Juny 2017 23 de Juny 2017
9,10 a 10,40h Retòrica i Oratòria, 6 cr (OB). Dr. S. Bonilla        
10,45 a 12,15h   Documentació Informativa, 6 cr (OB). Dra. A. Jiménez      
12,20 a 13,50h Tècniques d'Investigació Sociològica, 6 cr (OB). Dra. A. Fusté        
15,30 a 17,00h   Sistemes d'Organització Política i Administrativa, 6 cr (OT). Prof. E. Casajoana      
17,05 a 18,35h Protocol: Teoria i tècnica, 6 cr (OT). Prof. Mateu Batallè Anglès: Expressió Escrita, 6 cr (OB). Prof. G. Belligoi      
18,40 a 20,10h Principis d'Economia, 6 cr (FB). Dra. S.Boria        

Després de la publicació de les qualificacions finals i les corresponents revisions, s’obre un període de reavaluació per a l’alumnat que no hagi superat les activitats d’avaluació.

Per acollir-se a la reavaluació, cal que consulteu prèviament el Pla Docent de cada assignatura per tal de conèixer els requisits imprescindibles.