Horaris docència especial - Segon curs - Nou Curs 2016-2017
Sessions presencials
Hora Dilluns
19 desembre
Dimarts
20 desembre
Dimecres
21 desembre
Dijous
22 desembre
Divendres
 23 desembre

16,00 a 18h
18,15 a 20,30h

Sistemes d'Organització Política i Administrativa, 6 cr (OT). Prof. E. Casajoana Sistemes d'Organització Política i Administrativa, 6 cr (OT). Prof. E. Casajoana Sistemes d'Organització Política i Administrativa, 6 cr (OT). Prof. E. Casajoana Sistemes d'Organització Política i Administrativa, 6 cr (OT). Prof. E. Casajoana  
* Solapeu aquest horari amb els dels tallers programats per l'Escola.