Horaris docència especial - Segon curs - Nou Curs 2016-2017
Sessions presencials
Hora Dilluns
19 desembre
Dimarts
20 desembre
Dimecres
21 desembre
Dijous
22 desembre
Divendres
 23 desembre

16,00 a 18h
18,15 a 20,30h

Sistemes d'Organització Política i Administrativa, 6 cr (OT). Prof. E. Casajoana Sistemes d'Organització Política i Administrativa, 6 cr (OT). Prof. E. Casajoana Sistemes d'Organització Política i Administrativa, 6 cr (OT). Prof. E. Casajoana Sistemes d'Organització Política i Administrativa, 6 cr (OT). Prof. E. Casajoana  
* Solapeu aquest horari amb els dels tallers programats per l'Escola.

 

 

Horaris primer semestre - Segon curs - Aula 2 - Nou Curs 2016-2017
Grup Matí
Hora Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres
9,10 a 10,10
10,20 a 11,20
Redacció en Relacions Públiques, 6 cr (OB). Prof. Carla Pérez
Dret Públic i Privat, 6 cr (FB). Dr. J. Marqués  Redacció Publicitària, 6 cr (OB). Dr. J. R. Camps Redacció en Relacions Públiques, 6 cr (OB). Prof. Carla Pérez Teoria de la Comunicació, 6 cr (FB). Dr. J. L. Gonzalo
11,30 a 12,30
12,40 a 13,40
Redacció Periodística, 6 cr (OB). Prof. S. Gil Redacció Publicitària, 6 cr (OB). Dr. J. R. Camps Redacció Periodística, 6 cr (OB). Prof. S .Gil Dret Públic i Privat, 6 cr (FB). Dr. J. Marqués  Teoria de la Comunicació, 6 cr (FB). Dr. J. L. Gonzalo
Grup Migdia
13,50 a 14,50
15,00 a 16,00
Consulteu
Oferta de
Tallers
Consulteu
Oferta de
Tallers
Consulteu
Oferta de
Tallers
Consulteu
Oferta de
Tallers
Consulteu
Oferta de
Tallers
Grup Tarda
16,10 a 17,10
17,20 a 18,20
Redacció Publicitària, 6 cr (OB). Dr. J. R. Camps Redacció Periodística, 6 cr (OB). Dr. J.Marqués Redacció Periodística, 6 cr (OB). Dr. J.Marqués Redacció en Relacions Públiques, 6 cr (OB). Prof. Carla Pérez Teoria de la Comunicació, 6 cr (FB). Dr. J. L. Gonzalo
18,30 a 19,30
19,40 a 20,40
Redacció en Relacions Públiques, 6 cr (OB). Prof. Carla Pérez Redacció Publicitària, 6 cr (OB). Dr. J. R. Camps Dret Públic i Privat, 6 cr (FB). Prof. M. Méndez Dret Públic i Privat, 6 cr (FB). Prof. M. Méndez Teoria de la Comunicació, 6 cr (FB). Dr. J. L. Gonzalo

 

* Consulteu programa i calendari especial de l'assignatura optativa amb docència semipresencial: Sistemes d'Organització Política i Administrativa.
* Solapeu aquest horari amb els dels tallers programats per l'Escola.

 

 

Horaris segon semestre - Segon curs - Aula 2 - Nou Curs 2016-2017
Grup Matí
Hora Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres
9,10 a 10,10
10,20 a 11,20
Anglès: Expressió Escrita, 6 cr (OB). Prof. G. Belligoi
CONSULTEU METODOLOGIA DOCENT
Retòrica i Oratòria, 6 cr (OB). Dr. S. Bonilla Tècniques d'Investigació Sociològica, 6 cr (OB). Dra. A. Fusté Anglès: Expressió Escrita, 6 cr (OB). Prof. G. Belligoi 
CONSULTEU METODOLOGIA DOCENT
Retòrica i Oratòria, 6 cr (OB). Dr. S. Bonilla
11,30 a 12,30
12,40 a 13,40
Tècniques d'Investigació Sociològica, 6 cr (OB). Dra. A. Fusté Documentació Informativa, 6 cr (OB). Dra. A. Jiménez

Principis d'Economia, 6 cr (FB). Dra. S. Boria Documentació Informativa, 6 cr (OB). Dra. A. Jiménez

Principis d'Economia, 6 cr (FB). Dra. S. Boria
Grup Migdia
13,50 a 14,50
15,00 a 16,00
Protocol: Teoria i Tècnica. OT.
Prof. M. Batallé
AULA 2
Consulteu
Oferta de
Tallers
Protocol: Teoria i Tècnica. OT. 
Prof. M. Batallé 
AULA 2
Consulteu
Oferta de
Tallers
Consulteu
Oferta de
Tallers
Grup Tarda
16,10 a 17,10
17,20 a 18,20
Tècniques d'Investigació Sociològica, 6 cr (OB). Dra. A. Fusté Documentació Informativa, 6 cr (OB). Dra. A. Jiménez

Tècniques d'Investigació Sociològica, 6 cr (OB). Dra. A. Fusté Documentació Informativa, 6 cr (OB). Dra. A. Jiménez

Principis d'Economia, 6 cr (FB). Dra. S. Boria
18,30 a 19,30
19,40 a 20,40
Retòrica i Oratòria, 6 cr (OB). Dr. S. Bonilla Anglès: Expressió Escrita, 6 cr (OB). Prof. G. Belligoi 
CONSULTEU METODOLOGIA DOCENT
Anglès: Expressió Escrita, 6 cr (OB). Prof. G. Belligoi 
CONSULTEU METODOLOGIA DOCENT
Principis d'Economia, 6 cr (FB). Dra. S. Boria Retòrica i Oratòria, 6 cr (OB). Dr. S. Bonilla
* Consulteu programa i calendari especial de l'assignatura optativa amb docència semipresencial: Sistemes d'Organització Política i Administrativa.
* Solapeu aquest horari amb els dels tallers programats per l'Escola.