Horaris primer semestre - Quart curs - Aula 4 - Nou Curs 2016-2017
Grup Matí
Hora Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres
9,10 a 10,10
10,20 a 11,20
Consulteu
Oferta de
Tallers
Publicitat en Sectors Especialitzats (OT). Coordinadora: Dra. S. Magallón Relacions Públiques en Sectors Especialitzats (OT).
Coordinadora:
Dra. S. Magallón
Consulteu
Oferta de
Tallers
Metodologia de l'Activitat de Relacions Públiques (OB). Dra. S. Magallón
(*)
11,30 a 12,30
12,40 a 13,40
Tècniques de Negociació i Presa de Decisions (OT). Dr. J. V.Pestana Publicitat en Sectors Especialitzats (OT). Coordinadora: Dra. S. Magallón Relacions Públiques en Sectors Especialitzats (OT).
Coordinadora:
Dra. S. Magallón
Tècniques de Negociació i Presa de Decisions (OT). Dr. J. V.Pestana Metodologia de l'Activitat Publicitària (OB). Dr. D. Tena
(*)
Grup Migdia
13,50 a 14,50
15,00 a 16,00
Responsabilitat Social Corporativa. OT. Dra. Rosa Torres
Aula 3
Responsabilitat Social Corporativa. OT. Dra. Rosa Torres
Aula 3
Lideratge i Formació d'equips de treball. OT. Dr. J. V. Pestana
Aula 2
Lideratge i Formació d'equips de treball. OT. Dr. J. V. Pestana
Aula 2
CONSULTEU TUTORIES DE PRÀCTIQUES
Grup Tarda
16,10 a 17,10
17,20 a 18,20
Tècniques de Negociació i Presa de Decisions (OT). Dr. J. V.Pestana Publicitat en Sectors Especialitzats, 6 cr (OT).
Coordinadora:
Dra. S. Magallón
Relacions Públiques en Sectors Especialitzats. (OT).
Coordinadora:
Dra. S. Magallón
Tècniques de Negociació i Presa de Decisions (OT). Dr. J. V.Pestana Metodologia de l'Activitat de Relacions Públiques (OB). Dra. S. Magallón
(*)
18,30 a 19,30
19,40 a 20,40
Consulteu
Oferta de
Tallers
Publicitat en Sectors Especialitzats, 6 cr (OT).
Coordinadora:
Dra. S. Magallón
Relacions Públiques en Sectors Especialitzats. (OT).
Coordinadora:
Dra. S. Magallón
Consulteu
Oferta de
Tallers
Metodologia de l'Activitat Publicitària (OB). Dr. D. Tena
(*)

* Consulteu programa i calendari de les assignatures obligatòries: Metodologia de l'Activitat de RRPP  i Metodología de l'Activitat Publicitària
 i  de les assignatures optatives: Noves tecnologies aplicades a les RRPP, Sistemes d'organització política i administrativa, Agenda Setting i grups de pressió i Responsabilitat Social corporativa.

* Solapeu aquest horari amb els dels tallers programats per l'Escola.
* Utilitzeu el simulador d'horari personal per a la planificació de les vostres classes.