Horaris docència especial - Quart curs  - Nou Curs 2016-2017
Sessions presencials (obligatòries) - Aula 2
Hora Dilluns
19 desembre
Dimarts
20 desembre
Dimecres
21 desembre
Dijous
 22 desembre
Divendres
 23 desembre
9,00 h a 15,00 h Noves Tecnologies Aplicades a les Relacions Públiques, 6 cr (OT). Prof. I. Vendrell  Noves Tecnologies Aplicades a les Relacions Públiques, 6 cr (OT). Prof. I. Vendrell Noves Tecnologies Aplicades a les Relacions Públiques, 6 cr (OT). Prof. I. Vendrell Noves Tecnologies Aplicades a les Relacions Públiques, 6 cr (OT). Prof. I. Vendrell  
Hora Dilluns
23 gener
Dimarts
24 gener
Dimecres
25 gener
Dijous
 26 gener
Divendres
 27 gener

(1) 9,15 h a 14,15h

15,00 h a 18,00 h

 

(2) 9,00h a 15,00h

      (1) Noves Tecnologies Aplicades a les Relacions Públiques, 6 cr (OT). Prof. I. Vendrell  (2) Noves Tecnologies Aplicades a les Relacions Públiques, 6 cr (OT). Prof. I. Vendrell 
Classes semipresencials online (obligatòries)
CONSULTEU EL PLA DOCENT
Presentació de treballs (sessió obligatòria)

Dia 19 de maig 2017
9,15h a 14,15h

15,00 h a 18,00 h

        Noves Tecnologies Aplicades a les Relacions Públiques, 6 cr (OT). Prof. I. Vendrell) 
Hora Dilluns
19 desembre
Dimarts
20 desembre
Dimecres
21 desembre
Dijous
 22 desembre
Divendres
 23 desembre

16,00h a 20,30 h

Sistemes d'Organització Política i Administrativa, 6 cr (OT). Prof. E. Casajoana Sistemes d'Organització Política i Administrativa, 6 cr (OT). Prof. E. Casajoana Sistemes d'Organització Política i Administrativa, 6 cr (OT). Prof. E. Casajoana Sistemes d'Organització Política i Administrativa, 6 cr (OT). Prof. E. Casajoana  
Sessions presencials  -  Aula 2
Hora Dilluns
30 gener
Dimarts
31 gener
Dimecres
1 febrer
Dijous
2 febrer
Divendres(2)
 3 febrer
16,00h a 18,00h
i
18,15h a 20,00h
(2) Les classes finalitzen a les 19,15h
 Agenda Setting i Grups de Pressió, 6 cr (OT). Prof. E. Casajoana  Agenda Setting i Grups de Pressió, 6 cr (OT). Prof. E. Casajoana Agenda Setting i Grups de Pressió, 6 cr (OT). Prof. E. Casajoana Agenda Setting i Grups de Pressió, 6 cr (OT). Prof. E. Casajoana Agenda Setting i Grups de Pressió, 6 cr (OT). Prof. E. Casajoana
* Solapeu aquest horari amb els dels tallers programats per l'Escola.


(2)El divendres, les classes finalitzen a les 19,15h

 
Horaris docència especial - Quart curs - Nou Curs 2016-2017
Assignatures obligatòries en format semipresencial
METODOLOGIA DE L'ACTIVITAT PUBLICITÀRIA
Sessions presencials - setembre - (obligatòries) Aula 2 - Grup Matí
Hora Dilluns  Dimarts Dimecres Dijous
1 setembre
Divendres
  2 setembre
10,00 a 13,30h        Metodologia de l'Activitat Publicitària
Dr. D. Tena
 Metodologia de l'Activitat Publicitària
Dr. D. Tena
Metodologia de l'Activitat Publicitària 
Dr. D. Tena
       
Sessions presencials - setembre - (obligatòries) - Grup Tarda
15,30 a 19,00h        Metodologia de l'Activitat Publicitària
Dr. D. Tena
 Metodologia de l'Activitat Publicitària
Dr. D. Tena
Metodologia de l'Activitat Publicitària 
Dr. D. Tena
       
Sessions presencials i tutories - divendres- (obligatòries) -  Grup Matí
Hora Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

10,00 a 13,30h

 

 16/9, 23/9, 30/9,21/10,

4/11,18/11

        Metodologia de l'Activitat Publicitària
Dr. D. Tena
Sessions presencials i tutories - divendres- (obligatòries) -  Grup Tarda

15,30 a 19,00h

16/9, 23/9,

30/9,21/10,

4/11.18/11

        Metodologia de l'Activitat Publicitària
Dr. D. Tena
 
METODOLOGIA DE L'ACTIVITAT DE RELACIONS PÚBLIQUES
Sessions presencials - setembre - (obligatòries) (Aula 2) - Grup Matí
Hora Dilluns

Dimarts
6 setembre
Dimecres
  7 setembre
Dijous
  8 setembre
Divendres
  9 setembre
10,00 a 13,30h   Metodologia de l'Activitat de Relacions Públiques
Dra. S. Magallón
  Metodologia de l'Activitat de Relacions Públiques
Dra. S. Magallón
Metodologia de l'Activitat de Relacions Públiques
Dra. S. Magallón
Sessions presencials - setembre - (obligatòries)  - Grup Tarda
15,30 a 19,00h   Metodologia de l'Activitat de Relacions Públiques
Dra. S. Magallón
  Metodologia de l'Activitat de Relacions Públiques
Dra. S. Magallón
Metodologia de l'Activitat de Relacions Públiques
Dra. S. Magallón
Sessions presencials i tutories (obligatòries) - Grup Matí
Hora Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres
10 a 13,30h

7/10, 14/10, 28/10, 11/11 
25/11
        Metodologia de l'Activitat de Relacions Públiques
Dra. S. Magallón 
Sessions presencials i tutories (obligatòries) - Grup Tarda
15,30 a 19,00h

7/10, 14/10, 28/10, 11/11 
25/11
        Metodologia de l'Activitat de Relacions Públiques
Dra. S. Magallón )
Sessions virtuals (xats i foros)
Hora Dilluns Dimarts Dimecres
Dijous Divendres
14,00 a 16,00h

Els dimecres que determini el docent
    Metodologia de l'Activitat de Relacions Públiques
Dra. S. Magallón
   
SESSIONS CONJUNTES ASSIGNATURES DE METODOLOGIA
Jornada de les empreses
Dimecres 7 de setembre de 9,00 a 20,00h (amb descans al migdia)
Metodologia de l'Activitat de Relacions Públiques
Dra. S. Magallón

Metodologia de l'Activitat Publicitària
Dr. D. Tena
Sessions presencials i tutories 
Divendres 2 i 16 de desembre
Grup Matí: De 10,00 a 13,30h
Grup Tarda: De 15,30 a 19,00h
Presentació de Treballs (obligatòria)
Hora Dilluns
16 gener
Dimarts
17 gener
Dimecres
18 gener
Dijous
19 gener
Divendres
20 gener
9,00h       Metodologia de l'Activitat de Relacions Públiques
Dra. S. Magallón

Metodologia de l'Activitat Publicitària
Dr. D. Tena
Metodologia de l'Activitat de Relacions Públiques
Dra. S. Magallón

Metodologia de l'Activitat Publicitària
Dr. D. Tena
Pràctiques I i Pràctiques II
Docent: Dr. S. Magallón
Presentació de l'assignatura (obligatòria per a alumnes de 4t curs): Divendres, 9/09
Sessions de tutories: divendres a les 14 hores (consulteu el pla docent)
Horaris primer semestre - Quart curs - Aula 4 - Nou Curs 2016-2017
Grup Matí
Hora Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres
9,10 a 10,10
10,20 a 11,20
Consulteu
Oferta de
Tallers
Publicitat en Sectors Especialitzats (OT). Coordinadora: Dra. S. Magallón Relacions Públiques en Sectors Especialitzats (OT).
Coordinadora:
Dra. S. Magallón
Consulteu
Oferta de
Tallers
Metodologia de l'Activitat de Relacions Públiques (OB). Dra. S. Magallón
(*)
11,30 a 12,30
12,40 a 13,40
Tècniques de Negociació i Presa de Decisions (OT). Dr. J. V.Pestana Publicitat en Sectors Especialitzats (OT). Coordinadora: Dra. S. Magallón Relacions Públiques en Sectors Especialitzats (OT).
Coordinadora:
Dra. S. Magallón
Tècniques de Negociació i Presa de Decisions (OT). Dr. J. V.Pestana Metodologia de l'Activitat Publicitària (OB). Dr. D. Tena
(*)
Grup Migdia
13,50 a 14,50
15,00 a 16,00
Responsabilitat Social Corporativa. OT. Dra. Rosa Torres
Aula 3
Responsabilitat Social Corporativa. OT. Dra. Rosa Torres
Aula 3
Lideratge i Formació d'equips de treball. OT. Dr. J. V. Pestana
Aula 2
Lideratge i Formació d'equips de treball. OT. Dr. J. V. Pestana
Aula 2
CONSULTEU TUTORIES DE PRÀCTIQUES
Grup Tarda
16,10 a 17,10
17,20 a 18,20
Tècniques de Negociació i Presa de Decisions (OT). Dr. J. V.Pestana Publicitat en Sectors Especialitzats, 6 cr (OT).
Coordinadora:
Dra. S. Magallón
Relacions Públiques en Sectors Especialitzats. (OT).
Coordinadora:
Dra. S. Magallón
Tècniques de Negociació i Presa de Decisions (OT). Dr. J. V.Pestana Metodologia de l'Activitat de Relacions Públiques (OB). Dra. S. Magallón
(*)
18,30 a 19,30
19,40 a 20,40
Consulteu
Oferta de
Tallers
Publicitat en Sectors Especialitzats, 6 cr (OT).
Coordinadora:
Dra. S. Magallón
Relacions Públiques en Sectors Especialitzats. (OT).
Coordinadora:
Dra. S. Magallón
Consulteu
Oferta de
Tallers
Metodologia de l'Activitat Publicitària (OB). Dr. D. Tena
(*)

* Consulteu programa i calendari de les assignatures obligatòries: Metodologia de l'Activitat de RRPP  i Metodología de l'Activitat Publicitària
 i  de les assignatures optatives: Noves tecnologies aplicades a les RRPP, Sistemes d'organització política i administrativa, Agenda Setting i grups de pressió i Responsabilitat Social corporativa.

* Solapeu aquest horari amb els dels tallers programats per l'Escola.
* Utilitzeu el simulador d'horari personal per a la planificació de les vostres classes.

 

Horaris segon semestre - Quart curs - Aula 4 - Nou Curs 2016-2017
Grup Matí
Hora Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres
9,10 a 10,10
10,20 a 11,20
 CONSULTEU OFERTA DE TALLERS CONSULTEU OFERTA DE TALLERS  CONSULTEU OFERTA DE TALLERS CONSULTEU OFERTA DE TALLERS CONSULTEU OFERTA DE TALLERS
11,30 a 12,30
12,40 a 13,40
CONSULTEU OFERTA DE TALLERS CONSULTEU OFERTA DE TALLERS  Comportament Social i Dinàmica de Grups (OT). Dr. L. Sáez
Aula 3
CONSULTEU OFERTA DE TALLERS Comportament Social i Dinàmica de Grups (OT). Dr. L. Sáez
Aula 3  
Grup Migdia


13,50 a 14,50
15,00 a 16,00
Protocol: Teoria i Tècnica. OT.
Prof. M. Batallé
AULA 2
Noves Tecnologies Aplicades a la Publicitat (OT).
Dr. D. Tena

Aula 2
Protocol: Teoria i Tècnica. OT.
Prof. M. Batallé
AULA 2
Noves Tecnologies Aplicades a la Publicitat (OT).
Dr. D. Tena
 
Biblioteca Digital 
CONSULTEU TUTORIES DE PRÀCTIQUES
Grup Tarda
16,10 a 17,10
17,20 a 18,20
CONSULTEU OFERTA DE TALLERS CONSULTEU OFERTA DE TALLERS CONSULTEU OFERTA DE TALLERS CONSULTEU OFERTA DE TALLERS CONSULTEU OFERTA DE TALLERS
18,30 a 19,30
19,40 a 20,40
CONSULTEU OFERTA DE TALLERS CONSULTEU OFERTA DE TALLERS  Comportament Social i Dinàmica de Grups (OT). Dr. L. Sáez
Aula 3
CONSULTEU OFERTA DE TALLERS Comportament Social i Dinàmica de Grups (OT). Dr. L. Sáez
Aula 3

 

* Consulteu programa i calendari de les assignatures optatives amb docència especial:Noves Tecnologies Aplicades a les RRPP, Sistemes d'Organització Política i Administrativa, Agenda Setting i Grups de Pressió i Responsabilitat Social Corporativa.

* Solapeu aquest horari amb els dels tallers programats per l'Escola.

* Utilitzeu el simulador d'horari personal per a la planificació de les vostres classes.