• Alumnes amb avaluació continuada: calendari d'exàmens de tancament d'avaluació

  • Alumnes amb avaluació única: calendari d'exàmens oficials

Convocatòria d'exàmens - Quart curs - Segon semestre - Aula 2
  Grup Matí Grup Migdia Grup Tarda
  9,15 13,50 18,30
19 de maig 2017 Presentació de treballs
Noves Tecnologies Aplicades a les Relacions Públiques, 6 cr (OT). Prof. I. Vendrell
   
22 de maig 2017   PRESENTACIÓ ONLINE:
Treball de Fi de Grau. 6 cr (TR). Coordinadora:
Dra. S. Magallón

(*)
 
23 de maig 2017   PRESENTACIÓ ONLINE:
Pràctiques I i II, 12 cr (PR).
Dra. S. Magallón 

(*)
 
24 de maig 2017   Protocol: Teoria i Tècnica, 6 cr (OT). Prof. M. Batallè  
 25 de maig 2017    Noves Tecnologies Aplicades a la Publicitat, 6 cr (OT). Dr. D. Tena 
26 de maig 2017   Sistemes d'Organització Política i Administrativa, 6 cr (OT). Prof. E. Casajoana  
29 de maig 2017   Agenda Setting i Grups de Pressió. OT. Prof. E. Casajoana  
31 de maig 2017   Comportament Social i Dinàmica de Grups, 6 cr (OT). Dr. Ll. Sáez
TOTS ELS GRUPS
 

*Consulteu pla docent i Aula Virtual de l'assignatura
Consulteu el Pla Docent de cada assignatura per conèixer les característiques de cada modalitat d’avaluació.
D’acord amb la normativa UB, l’avaluació de les assignatures serà continuada durant tot el semestre.
Per acollir-se, excepcionalment, a la modalitat d’avaluació única d’alguna assignatura de segon semestre s’haurà de formalitzar la petició de forma online del 9 de febrer al 2 de març de 2017.
Excepcionalment, la sol·licitud d’avaluació única de les assignatures de docència especial Sistemes d’Organització Política i Administrativa i Agenda Setting i Grups de Pressió, es realitzarà durant la setmana de classes presencials.