• Alumnes amb avaluació continuada: calendari d'exàmens de tancament d'avaluació

  • Alumnes amb avaluació única: calendari d'exàmens oficials

  • *Cal examinar-se en el torn matriculat

Convocatòria d'exàmens - Quart curs - Primer semestre - Aula 2
  Grup Matí Grup Migdia Grup Tarda
  11,30 13,50 18,30
9 de gener 2017   Relacions Públiques en Sectors Especialitzats, 6 cr (OT). Dra. S. Magallón

Publicitat en Sectors Especialitzats, 6 cr (OT). Dra. S. Magallón
 
12 de gener 2017   Lideratge i Formació d'Equips de Treball. OT.
Dr. J. V. Pestana
 
16 de gener 2017   Responsabilitat Social Corporativa. OT.
Dra. R. Torres
 
18 de gener 2017 Tècniques de negociació i presa de decisions, 6 cr (OT). Dr. J.V. Pestana   Tècniques de negociació i presa de decisions, 6 cr (OT). Dr. J.V. Pestana
19 de gener 2017 Tots els grups: de 9 a 20 H

Metodologia de l'Activitat Publicitària, 6 cr (OB). Dr. D. Tena
i
Metodologia de l'Activitat de Relacions Públiques, 6 cr (OB). Dra. Sara. Magallón

Exposició de treballs: Aula S7, planta -1 (Edifici 25) Recinte Escola Industrial

20 de gener 2017
  • Consulteu el Pla Docent de cada assignatura per conèixer les característiques de cada modalitat d’avaluació.
    D’acord amb la normativa UB, l’avaluació de les assignatures serà continuada durant tot el semestre.
    Per acollir-se, excepcionalment, a la modalitat d’avaluació única d’alguna assignatura de primer semestre s’haurà de formalitzar la petició de forma online del 12 de setembre al 3 d’octubre de 2016.
  • Excepcionalment, la sol·licitud d’avaluació única de les assignatures de docència especial Sistemes d’Organització Política i Administrativa i Agenda Setting i Grups de Pressió, es realitzarà durant la setmana de classes presencials.