• Alumnes amb avaluació continuada: calendari d'exàmens de tancament d'avaluació

  • Alumnes amb avaluació única: calendari d'exàmens oficials

  • *Cal examinar-se en el torn matriculat

Convocatòria d'exàmens - Quart curs - Primer semestre - Aula 2
  Grup Matí Grup Migdia Grup Tarda
  11,30 13,50 18,30
9 de gener 2017   Relacions Públiques en Sectors Especialitzats, 6 cr (OT). Dra. S. Magallón

Publicitat en Sectors Especialitzats, 6 cr (OT). Dra. S. Magallón
 
12 de gener 2017   Lideratge i Formació d'Equips de Treball. OT.
Dr. J. V. Pestana
 
16 de gener 2017   Responsabilitat Social Corporativa. OT.
Dra. R. Torres
 
18 de gener 2017 Tècniques de negociació i presa de decisions, 6 cr (OT). Dr. J.V. Pestana   Tècniques de negociació i presa de decisions, 6 cr (OT). Dr. J.V. Pestana
19 de gener 2017 Tots els grups: de 9 a 20 H

Metodologia de l'Activitat Publicitària, 6 cr (OB). Dr. D. Tena
i
Metodologia de l'Activitat de Relacions Públiques, 6 cr (OB). Dra. Sara. Magallón

Exposició de treballs: Aula S7, planta -1 (Edifici 25) Recinte Escola Industrial

20 de gener 2017
  • Consulteu el Pla Docent de cada assignatura per conèixer les característiques de cada modalitat d’avaluació.
    D’acord amb la normativa UB, l’avaluació de les assignatures serà continuada durant tot el semestre.
    Per acollir-se, excepcionalment, a la modalitat d’avaluació única d’alguna assignatura de primer semestre s’haurà de formalitzar la petició de forma online del 12 de setembre al 3 d’octubre de 2016.
  • Excepcionalment, la sol·licitud d’avaluació única de les assignatures de docència especial Sistemes d’Organització Política i Administrativa i Agenda Setting i Grups de Pressió, es realitzarà durant la setmana de classes presencials.
  • Alumnes amb avaluació continuada: calendari d'exàmens de tancament d'avaluació

  • Alumnes amb avaluació única: calendari d'exàmens oficials

Convocatòria d'exàmens - Quart curs - Segon semestre - Aula 2
  Grup Matí Grup Migdia Grup Tarda
  9,15 13,50 18,30
19 de maig 2017 Presentació de treballs
Noves Tecnologies Aplicades a les Relacions Públiques, 6 cr (OT). Prof. I. Vendrell
   
22 de maig 2017   PRESENTACIÓ ONLINE:
Treball de Fi de Grau. 6 cr (TR). Coordinadora:
Dra. S. Magallón

(*)
 
23 de maig 2017   PRESENTACIÓ ONLINE:
Pràctiques I i II, 12 cr (PR).
Dra. S. Magallón 

(*)
 
24 de maig 2017   Protocol: Teoria i Tècnica, 6 cr (OT). Prof. M. Batallè  
 25 de maig 2017    Noves Tecnologies Aplicades a la Publicitat, 6 cr (OT). Dr. D. Tena 
26 de maig 2017   Sistemes d'Organització Política i Administrativa, 6 cr (OT). Prof. E. Casajoana  
29 de maig 2017   Agenda Setting i Grups de Pressió. OT. Prof. E. Casajoana  
31 de maig 2017   Comportament Social i Dinàmica de Grups, 6 cr (OT). Dr. Ll. Sáez
TOTS ELS GRUPS
 

*Consulteu pla docent i Aula Virtual de l'assignatura
Consulteu el Pla Docent de cada assignatura per conèixer les característiques de cada modalitat d’avaluació.
D’acord amb la normativa UB, l’avaluació de les assignatures serà continuada durant tot el semestre.
Per acollir-se, excepcionalment, a la modalitat d’avaluació única d’alguna assignatura de segon semestre s’haurà de formalitzar la petició de forma online del 9 de febrer al 2 de març de 2017.
Excepcionalment, la sol·licitud d’avaluació única de les assignatures de docència especial Sistemes d’Organització Política i Administrativa i Agenda Setting i Grups de Pressió, es realitzarà durant la setmana de classes presencials.

 

Convocatòria d'exàmens - Reavaluació  quart curs - Primer semestre - Aula 2
  Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres
Horari 6 de Febrer 2017 7 de Febrer 2017 8 de Febrer 2017 9 de Febrer 2017 10 de Febrer 2017
9,10 a 10,40h     Tècniques de Negociació i Presa de Decisions, 6 cr (OT). Dr. J. V. Pestana    
13,55 a 15,25h Lideratge i Formació d'equips de treball. OT.
Dr. J. V. Pestana
Responsabilitat Social Corporativa, 6 cr (OT). Dra. R. M. Torres      
18,40 a 20,10h   Publicitat en Sectors Especialitzats, 6 cr (OT).
Dra. S. Magallón


Relacions Públiques en Sectors Especialitzats, 6 cr (OT). Dra. S. Magallón
     

Després de la publicació de les qualificacions finals i les corresponents revisions, s’obre un període de reavaluació per a l’alumnat que no hagi superat les activitats d’avaluació.

Per acollir-se a la reavaluació, cal que consulteu prèviament el Pla Docent de cada assignatura per tal de conèixer els requisits imprescindibles.

 

Convocatòria d'exàmens - Reavaluació  quart curs - Segon semestre - Aula 2
  Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres
Horari 19 de Juny 2017 20 de Juny 2017 21 de Juny 2017 22 de Juny 2017 23 de Juny 2017
12,20 a 13,50h   Agenda Setting i Grups de Pressió, 6 cr (OT). Prof. E. Casajoana      
13,55 a 15,25h Comportament Social i Dinàmica de Grups, 6 cr (OT). Dr. L. Sáez Noves Tecnologies Aplicades a la Publicitat, 6 cr (OT). Dr. D. Tena      
15,30 a 17,00h   Sistemes d'Organització Política i Administrativa, 6 cr (OT). Prof. E. Casajoana      
17,05 a 18,35h Protocol: Teoria i Tècnica, 6 cr (OT). Prof. M. Batallè        
Tot el dia
(online consulteu pla docent)

Pràctiques I i II PR. Coordinadora: Dra. Sara Magallón

Treball de Fi de Grau, 6 cr (TR). Dra. S. Magallón

Presentació de Treballs
(online)
       

Després de la publicació de les qualificacions finals i les corresponents revisions, s’obre un període de reavaluació per a l’alumnat que no hagi superat les activitats d’avaluació.

Per acollir-se a la reavaluació, cal que consulteu prèviament el Pla Docent de cada assignatura per tal de conèixer els requisits imprescindibles.