• Alumnes amb avaluació continuada: calendari d'exàmens de tancament d'avaluació

  • Alumnes amb avaluació única: calendari d'exàmens oficials

  • *Cal examinar-se en el torn matriculat

Convocatòria d'exàmens - Primer curs - Segon semestre - Aula 2
  Grup Matí Grup Tarda
  11,30 hores 18,30 hores
22 de maig 2017 Teoria de la Publicitat, 6 cr (OB). Dr. J. Botey Teoria de la Publicitat, 6 cr (OB). Dr. J. Botey
24 de maig 2017 Principis de Sociologia, 6 cr (FB). Dr. L. Sáez Principis de Sociologia, 6 cr (FB). Dr. L. Sáez
26 de maig 2017 Seminari: Anàlisi de Casos de Publicitat i Relacions Públiques, 6 cr (FB). Coordinadora: Dra. S. Magallón Seminari: Anàlisi de Casos de Publicitat i Relacions Públiques, 6 cr (FB). Coordinadora: Dra. S. Magallón
30 de maig 2017 Teoria de les Relacions Públiques, 6 cr (OB). Dr. E. Ordeix Teoria de les Relacions Públiques, 6 cr (OB). Dr. E. Ordeix
1 de juny 2017
Tots els grups 13,50 hores (Aula Virtual Moodle)
Estructura dels Sistemes Comunicatius II: Sectors, 6 cr (FB). Dr. A. Noguero

Consulteu el Pla Docent de cada assignatura per conèixer les característiques de cada modalitat d’avaluació.
D’acord amb la normativa UB, l’avaluació de les assignatures serà continuada durant tot el semestre.
Per acollir-se, excepcionalment, a la modalitat d’avaluació única d’alguna assignatura de segon semestre s’haurà de formalitzar la petició de forma online del 9 de febrer al 2 de març de 2017.