• Alumnes amb avaluació continuada: calendari d'exàmens de tancament d'avaluació

  • Alumnes amb avaluació única: calendari d'exàmens oficials

  • *Cal examinar-se en el torn matriculat

Convocatòria d'exàmens - Primer curs - Primer semestre - Aula 2
  Grup Matí Grup Tarda
  11,30 hores 18,30 hores
9 de Gener 2017 Psicologia Social i del Consum, 6 cr (FB). Dr. J. V. Pestana Psicologia Social i del Consum, 6 cr (FB). Dr. J. V. Pestana
11 de Gener 2017 Comunicació per a la Igualtat: Ètica i Deontologia, 6 cr (FB). Dra. C. De Uribe, Dr. J. R. Camps Comunicació per a la Igualtat: Ètica i Deontologia, 6 cr (FB). Dra. C. De Uribe, Dr. J. R. Camps
13 de Gener 2017 Teoria de l'Opinió Pública, 6 cr (FB). Dr. F. Alonso Teoria de l'Opinió Pública, 6 cr (FB). Dr. F. Alonso
17 de Gener 2017 Principis de Màrqueting, 6 cr (OB). Dra. M.R. Bonilla Principis de Màrqueting, 6 cr (OB). Dra. M.R. Bonilla
19 de Gener 2017 Tots els grups 13,50 hores (Aula Virtual Moodle)
Estructura dels Sistemes Comunicatius I: Dimensions, 6 cr (FB). Dr. A. Noguero

Consulteu el Pla Docent de cada assignatura per conèixer les característiques de cada modalitat d’avaluació.
D’acord amb la normativa UB, l’avaluació de les assignatures serà continuada durant tot el semestre.
Per acollir-se, excepcionalment, a la modalitat d’avaluació única d’alguna assignatura de primer semestre s’haurà de formalitzar la petició de forma online del 12 de setembre al 3 d’octubre de 2016.