• Alumnes amb avaluació continuada: calendari d'exàmens de tancament d'avaluació

  • Alumnes amb avaluació única: calendari d'exàmens oficials

  • *Cal examinar-se en el torn matriculat

Convocatòria d'exàmens - Primer curs - Primer semestre - Aula 2
  Grup Matí Grup Tarda
  11,30 hores 18,30 hores
8 de Gener 2018 Principis de Màrqueting, 6 cr (OB).
Principis de Màrqueting, 6 cr (OB). Dra.
10 de Gener 2018 Comunicació per a la Igualtat: Ètica i Deontologia, 6 cr (FB). Comunicació per a la Igualtat: Ètica i Deontologia, 6 cr (FB).
12 de Gener 2018 Psicologia Social i del Consum, 6 cr (FB). Psicologia Social i del Consum, 6 cr (FB).
16 de Gener 2018 Teoria de l'Opinió Pública, 6 cr (FB). Teoria de l'Opinió Pública, 6 cr (FB).
18 de Gener 2018 Tots els grups 13,50 hores (Aula Virtual Moodle)
Estructura dels Sistemes Comunicatius I: Dimensions, 6 cr (FB).

Consulteu el Pla Docent de cada assignatura per conèixer les característiques de cada modalitat d’avaluació.
D’acord amb la normativa UB, l’avaluació de les assignatures serà continuada durant tot el semestre.
Per acollir-se, excepcionalment, a la modalitat d’avaluació única d’alguna assignatura de primer semestre s’haurà de formalitzar la petició de forma online del 12 de setembre al 3 d’octubre de 2017.

  • Alumnes amb avaluació continuada: calendari d'exàmens de tancament d'avaluació

  • Alumnes amb avaluació única: calendari d'exàmens oficials

  • *Cal examinar-se en el torn matriculat

Convocatòria d'exàmens - Primer curs - Segon semestre - Aula 2
  Grup Matí Grup Tarda
  11,30 hores 18,30 hores
22 de maig 2018 Teoria de la Publicitat, 6 cr (OB). Teoria de la Publicitat, 6 cr (OB).
24 de maig 2018 Tots els grups 13,50 hores (Aula Virtual Moodle)
Estructura dels Sistemes Comunicatius II: Sectors, 6 cr (FB).
28 de maig 2018 Seminari: Anàlisi de Casos de Publicitat i Relacions Públiques, 6 cr (FB). Seminari: Anàlisi de Casos de Publicitat i Relacions Públiques, 6 cr (FB).
30 de maig 2018 Principis de Sociologia, 6 cr (FB). Principis de Sociologia, 6 cr (FB).
1 de juny 2018 Teoria de les Relacions Públiques, 6 cr (OB). Teoria de les Relacions Públiques, 6 cr (OB).

Consulteu el Pla Docent de cada assignatura per conèixer les característiques de cada modalitat d’avaluació.
D’acord amb la normativa UB, l’avaluació de les assignatures serà continuada durant tot el semestre.
Per acollir-se, excepcionalment, a la modalitat d’avaluació única d’alguna assignatura de segon semestre s’haurà de formalitzar la petició de forma online del 8 de febrer al 1 de març de 2018.

Convocatòria d'exàmens - Reavaluació  primer curs - Primer semestre - Aula 2
  Dilluns Dimarts Dimecres    
Horari 6 de Febrer 2017 7 de Febrer 2017 8 de Febrer 2017    
9,10 a 10,40 h    Teoria de l'Opinió Pública, 6 cr (FB). Dr. F. Alonso      
10,45 a 12,15h Psicologia Social i del Consum, 6 cr (FB). Dr. J. V. Pestana        
15,30 a 17,00h     Estructura dels Sistemes Comunicatius I: Dimensions, 6 cr (FB). Dr. A. Noguero    
17,05 a 18,35h Comunicació per a la Igualtat: Ètica i Deontologia, 6 cr (FB). Dra. C. De Uribe, Dr. J. R. Camps Principis de Màrqueting, 6 cr (OB). Dra. M. R. Bonilla      

Després de la publicació de les qualificacions finals i les corresponents revisions, s’obre un període de reavaluació per a l’alumnat que no hagi superat les activitats d’avaluació.

Per acollir-se a la reavaluació, cal que consulteu prèviament el Pla Docent de cada assignatura per tal de conèixer els requisits imprescindibles.

Convocatòria d'exàmens - Reavaluació  primer curs - Segon semestre - Aula 2
  Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres
Horari 19 de Juny 2017 20 de Juny 2017 21 de Juny 2017 22 de Juny 2017 23 de Juny 2017
9,10 a 10,40h   Teoria de la Publicitat, 6 cr (OB). Dr. J. Botey      
10,45 a 12,15h Teoria de les Relacions Públiques, 6 cr (OB). Dr. E. Ordeix        
12,20 a 13,50h   Estructura dels Sistemes Comunicatius II: Sectors, 6 cr (FB). Dr. A. Noguero      
13,55 a 15,25h Principis de Sociologia, 6 cr (FB). Dr. L. Sáez        
15,30 a 17,00h   Seminari: Anàlisi de Casos de Publicitat i Relacions Públiques, 6 cr (FB). Dra. S. Magallón      

Després de la publicació de les qualificacions finals i les corresponents revisions, s’obre un període de reavaluació per a l’alumnat que no hagi superat les activitats d’avaluació.

Per acollir-se a la reavaluació, cal que consulteu prèviament el Pla Docent de cada assignatura per tal de conèixer els requisits imprescindibles.