• Alumnes amb avaluació continuada: calendari d'exàmens de tancament d'avaluació

  • Alumnes amb avaluació única: calendari d'exàmens oficials

  • * Cal examinar-se en el torn matriculat

Convocatòria d'exàmens - Optatives - Segon semestre - Aula 2
  Grup Matí Grup Migdia Grup Tarda
  9,15 13,50 18,30
19 de maig 2017
Noves Tecnologies Aplicades a les Relacions Públiques, 6 cr (OT). Prof. I. Vendrell
(9,15 h)
   
24 de maig 2017   Protocol: Teoria i Tècnica, 6 cr (OT). Prof. M. Batallè  
25 de maig 2017   Noves Tecnologies Aplicades a la Publicitat, 6 cr (OT). Dr. D. Tena  
26 de maig 2017   Sistemes d'Organització Política i Administrativa, 6 cr (OT). Prof. E. Casajoana  
29 de maig 2017  

Agenda Setting i Grups de Pressió, 6 cr (OT). Prof. E. Casajoana

 
31 de maig 2017   Comportament Social i Dinàmica de Grups, 6 cr (OT). Dr. L. Sáez
(Tots els grups)
 

Consulteu el Pla Docent de cada assignatura per conèixer les característiques de cada modalitat d'avaluació.

  • D'acord amb la normativa UB, l'avaluació de les assignatures serà continuada durant tot el semestre.

  • Per acollir-se, excepcionalment, a la modalitat d'avaluació única d'alguna assignatura de segon semestre s'haurà de formalitzar la petició de forma online del 9 de febrer al 2 de març de 2017.

  • Excepcionalment, la sol·licitud d'avaluació única de l'assignatura de docència especial especial Sistemes d'Organització política i Administrativa i Agenda Setting i Grups de pressió, es realitzarà durant la primera setmana de classes presencials.