• Alumnes amb avaluació continuada: calendari d'exàmens de tancament d'avaluació

  • Alumnes amb avaluació única: calendari d'exàmens oficials

  • * Cal examinar-se en el torn matriculat

Convocatòria d'exàmens - Optatives - Primer semestre - Aula 2
  Grup Matí Grup Migdia Grup Tarda
  11,30 13,50 18,30
9 de gener 2017   Relacions Públiques en Sectors Especialitzats, 6 cr (OT). Dra. S. Magallón

Publicitat en Sectors Especialitzats, 6 cr (OT). Dra. S. Magallón
 
12 de gener 2017   Lideratge i Formació d'Equips de Treball. OT.
Dr. J. V. Pestana
 
16 de gener 2017   Responsabilitat Social Corporativa. OT.
Dra. R. Torres
 
18 de gener 2017 Tècniques de negociació i presa de decisions, 6 cr (OT). Dr. J.V. Pestana   Tècniques de negociació i presa de decisions, 6 cr (OT). Dr. J.V. Pestana

Consulteu el Pla Docent de cada assignatura per conèixer les característiques de cada modalitat d'avaluació.

    • D'acord amb la normativa UB, l'avaluació de les assignatures serà continuada durant tot el semestre.

    • Per acollir-se, excepcionalment, a la modalitat d'avaluació única d'alguna assignatura de primer semestre s'haurà de formalitzar la petició de forma online del 12 de setembre al 3 d'octubre de 2016.