• Alumnes amb avaluació continuada: calendari d'exàmens de tancament d'avaluació

 • Alumnes amb avaluació única: calendari d'exàmens oficials

 • * Cal examinar-se en el torn matriculat

Convocatòria d'exàmens - Optatives - Primer semestre - Aula 2
  Grup Matí Grup Migdia Grup Tarda
  11,30 13,50 18,30
9 de gener 2017   Relacions Públiques en Sectors Especialitzats, 6 cr (OT). Dra. S. Magallón

Publicitat en Sectors Especialitzats, 6 cr (OT). Dra. S. Magallón
 
12 de gener 2017   Lideratge i Formació d'Equips de Treball. OT.
Dr. J. V. Pestana
 
16 de gener 2017   Responsabilitat Social Corporativa. OT.
Dra. R. Torres
 
18 de gener 2017 Tècniques de negociació i presa de decisions, 6 cr (OT). Dr. J.V. Pestana   Tècniques de negociació i presa de decisions, 6 cr (OT). Dr. J.V. Pestana

Consulteu el Pla Docent de cada assignatura per conèixer les característiques de cada modalitat d'avaluació.

  • D'acord amb la normativa UB, l'avaluació de les assignatures serà continuada durant tot el semestre.

  • Per acollir-se, excepcionalment, a la modalitat d'avaluació única d'alguna assignatura de primer semestre s'haurà de formalitzar la petició de forma online del 12 de setembre al 3 d'octubre de 2016.

 

 • Alumnes amb avaluació continuada: calendari d'exàmens de tancament d'avaluació

 • Alumnes amb avaluació única: calendari d'exàmens oficials

 • * Cal examinar-se en el torn matriculat

Convocatòria d'exàmens - Optatives - Segon semestre - Aula 2
  Grup Matí Grup Migdia Grup Tarda
  9,15 13,50 18,30
19 de maig 2017
Noves Tecnologies Aplicades a les Relacions Públiques, 6 cr (OT). Prof. I. Vendrell
(9,15 h)
   
24 de maig 2017   Protocol: Teoria i Tècnica, 6 cr (OT). Prof. M. Batallè  
25 de maig 2017   Noves Tecnologies Aplicades a la Publicitat, 6 cr (OT). Dr. D. Tena  
26 de maig 2017   Sistemes d'Organització Política i Administrativa, 6 cr (OT). Prof. E. Casajoana  
29 de maig 2017  

Agenda Setting i Grups de Pressió, 6 cr (OT). Prof. E. Casajoana

 
31 de maig 2017   Comportament Social i Dinàmica de Grups, 6 cr (OT). Dr. L. Sáez
(Tots els grups)
 

Consulteu el Pla Docent de cada assignatura per conèixer les característiques de cada modalitat d'avaluació.

 • D'acord amb la normativa UB, l'avaluació de les assignatures serà continuada durant tot el semestre.

 • Per acollir-se, excepcionalment, a la modalitat d'avaluació única d'alguna assignatura de segon semestre s'haurà de formalitzar la petició de forma online del 9 de febrer al 2 de març de 2017.

 • Excepcionalment, la sol·licitud d'avaluació única de l'assignatura de docència especial especial Sistemes d'Organització política i Administrativa i Agenda Setting i Grups de pressió, es realitzarà durant la primera setmana de classes presencials.

 

Convocatòria d'exàmens - Reavaluació  Optatives - Primer semestre - Aula 2
  Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres
Horari 6 de Febrer 2017 7 de Febrer 2017 8 de Febrer 2017 9 de Febrer 2017 10 de Febrer 2017
9,10 a 10,40h     Tècniques de Negociació i Presa de Decisions, 6 cr (OT). Dr. J. V. Pestana    
13,55 a 15,25h Lideratge i Formació d'equips de treball. OT.
Dr. J. V. Pestana
Responsabilitat Social Corporativa, 6 cr (OT). Dra. R. M. Torres      
18,40 a 20,10h   Publicitat en Sectors Especialitzats, 6 cr (OT).
Dra. S. Magallón


Relacions Públiques en Sectors Especialitzats, 6 cr (OT). Dra. S. Magallón
     

Després de la publicació de les qualificacions finals i les corresponents revisions, s’obre un període de reavaluació per a l’alumnat que no hagi superat les activitats d’avaluació.

Per acollir-se a la reavaluació, cal que consulteu el Pla Docent de cada assignatura per conèixer els requisits imprescindibles.

 

Convocatòria d'exàmens - Reavaluació  Optatives - Segon semestre - Aula 2
  Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres
Horari 19 de Juny 2017 20 de Juny 2017 21 de Juny 2017 22 de Juny 2017 23 de Juny 2017
12,20 a 13,50h   Agenda Setting i Grups de Pressió, 6 cr (OT). Prof. E. Casajoana      
13,55 a 15,25h Comportament Social i Dinàmica de Grups, 6 cr (OT). Dr. L. Sáez Noves Tecnologies Aplicades a la Publicitat, 6 cr (OT). Dr. D. Tena      
15,30 a 17,00h   Sistemes d'Organització Política i Administrativa, 6 cr (OT). Prof. E. Casajoana      
17,05 a 18,35h Protocol: Teoria i Tècnica, 6 cr (OT). Prof. M. Batallè        

Després de la publicació de les qualificacions finals i les corresponents revisions, s’obre un període de reavaluació per a l’alumnat que no hagi superat les activitats d’avaluació.

Per acollir-se a la reavaluació, cal que consulteu el Pla Docent de cada assignatura per conèixer els requisits imprescindibles.