Horaris docència especial - Optatives - curs 16-17
Sessions presencials (obligatòries) - Aula 2
Hora Dilluns
19 desembre
Dimarts
20 desembre
Dimecres
21 desembre
Dijous
 22 desembre
Divendres
 23 desembre
9,10 a 15,00h Noves Tecnologies Aplicades a les Relacions Públiques, 6 cr (OT). Prof. I. Vendrell  Noves Tecnologies Aplicades a les Relacions Públiques, 6 cr (OT). Prof. I. Vendrell Noves Tecnologies Aplicades a les Relacions Públiques, 6 cr (OT). Prof. I. Vendrell Noves Tecnologies Aplicades a les Relacions Públiques, 6 cr (OT). Prof. I. Vendrell  
Hora Dilluns
23 gener
Dimarts
24 gener
Dimecres
25 gener
Dijous
 26 gener
Divendres
 27 gener
9,15 a 14,15h
i
15,00 a 18,00h
      Noves Tecnologies Aplicades a les Relacions Públiques, 6 cr (OT). Prof. I. Vendrell  
9,10 a 15,00h         Noves Tecnologies Aplicades a les Relacions Públiques, 6 cr (OT). Prof. I. Vendrell
Classes semipresencials online (obligatòries)
CONSULTEU EL PLA DOCENT
Presentació de treballs (sessió obligatòria)

(1) Dia 19 de maig 2017
9,15h a 14,15h
i
15,00 a 18,00h

        Noves Tecnologies Aplicades a les Relacions Públiques, 6 cr (OT). Prof. I. Vendrell)
Sessions presencials  -  Aula 2
Hora Dilluns
19 desembre
Dimarts
20 desembre
Dimecres
21 desembre
Dijous
 22 desembre
Divendres
 23 desembre

16,00 a 20,30h

Sistemes d'Organització Política i Administrativa, 6 cr (OT). Prof. E. Casajoana Sistemes d'Organització Política i Administrativa, 6 cr (OT). Prof. E. Casajoana Sistemes d'Organització Política i Administrativa, 6 cr (OT). Prof. E. Casajoana Sistemes d'Organització Política i Administrativa, 6 cr (OT). Prof. E. Casajoana  
Sessions presencials  -  Aula 2
Hora Dilluns
30 gener
Dimarts
31 gener
Dimecres
1 febrer
Dijous
febrer
Divendres(2)
 3 febrer
16,00h a 18,00h
i
18,15h a 20,00h
(2) Les classes finalitzen a les 19,15h
 Agenda Setting i Grups de Pressió, 6 cr (OT). Prof. E. Casajoana  Agenda Setting i Grups de Pressió, 6 cr (OT). Prof. E. Casajoana Agenda Setting i Grups de Pressió, 6 cr (OT). Prof. E. Casajoana Agenda Setting i Grups de Pressió, 6 cr (OT). Prof. E. Casajoana Agenda Setting i Grups de Pressió, 6 cr (OT). Prof. E. Casajoana

 

 
* Solapeu aquest horari amb els dels tallers programats per l'Escola.