Horaris primer semestre - Optatives - curs 16-17 - Consulteu l'aula a l'assignatura
Grup Matí
Hora Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres
9,10 a 10,10
10,20 a 11,20
  Publicitat en Sectors Especialitzats (OT). Dra. S. Magallón
Aula 4
Relacions Públiques en Sectors Especialitzats. (OT).
Coordinadora:
Dra. S. Magallón
Aula 4
   
11,30 a 12,30
12,40 a 13,40
Tècniques de Negociació i Presa de Decisions (OT). Dr. J. V.Pestana
Aula 4
Publicitat en Sectors Especialitzats (OT). Dra. S. Magallón
Aula 4
Relacions Públiques en Sectors Especialitzats. (OT).
Coordinadora:
Dra. S. Magallón
Aula 4
Tècniques de Negociació i Presa de Decisions (OT). Dr. J. V.Pestana
Aula 4
 
Grup Migdia
13,50 a 14,50
15,00 a 16,00
 Responsabilitat Social Corporativa. OT. Dra. R. Torres AULA 3  Responsabilitat Social Corporativa. OT. Dra. R. Torres 
AULA 3
Lideratge i Formació d'equips de treball. OT. Dr. J. V. Pestana
Aula 2
Lideratge i Formació d'equips de treball. OT. Dr. J. V. Pestana
Aula 2
 
Grup Tarda
16,10 a 17,10
17,20 a 18,20
Tècniques de Negociació i Presa de Decisions (OT). Dr. J. V.Pestana
Aula 4 
Publicitat en Sectors Especialitzats (OT). Dra. S. Magallón
Aula 4
Relacions Públiques en Sectors Especialitzats. (OT).
Coordinadora:
Dra. S. Magallón
Aula 4
Tècniques de Negociació i Presa de Decisions (OT). Dr. J. V.Pestana
Aula 4
 
18,30 a 19,30
19,40 a 20,40
  Publicitat en Sectors Especialitzats (OT). Dra. S. Magallón
Aula 4
 Relacions Públiques en Sectors Especialitzats. (OT).
Coordinadora:
Dra. S. Magallón
Aula 4
   

 I de les assignatures optatives: Noves tecnologies aplicades a les RRPP, Sistemes d'organització política i administrativa, Agenda Setting i grups de pressió i Responsabilitat Social corporativa.

* Solapeu aquest horari amb els dels tallers programats per l'Escola.
* Utilitzeu el simulador d'horari personal per a la planificació de les vostres classes.