Horaris docència especial - Optatives - curs 16-17
Sessions presencials (obligatòries) - Aula 2
Hora Dilluns
19 desembre
Dimarts
20 desembre
Dimecres
21 desembre
Dijous
 22 desembre
Divendres
 23 desembre
9,10 a 15,00h Noves Tecnologies Aplicades a les Relacions Públiques, 6 cr (OT). Prof. I. Vendrell  Noves Tecnologies Aplicades a les Relacions Públiques, 6 cr (OT). Prof. I. Vendrell Noves Tecnologies Aplicades a les Relacions Públiques, 6 cr (OT). Prof. I. Vendrell Noves Tecnologies Aplicades a les Relacions Públiques, 6 cr (OT). Prof. I. Vendrell  
Hora Dilluns
23 gener
Dimarts
24 gener
Dimecres
25 gener
Dijous
 26 gener
Divendres
 27 gener
9,15 a 14,15h
i
15,00 a 18,00h
      Noves Tecnologies Aplicades a les Relacions Públiques, 6 cr (OT). Prof. I. Vendrell  
9,10 a 15,00h         Noves Tecnologies Aplicades a les Relacions Públiques, 6 cr (OT). Prof. I. Vendrell
Classes semipresencials online (obligatòries)
CONSULTEU EL PLA DOCENT
Presentació de treballs (sessió obligatòria)

(1) Dia 19 de maig 2017
9,15h a 14,15h
i
15,00 a 18,00h

        Noves Tecnologies Aplicades a les Relacions Públiques, 6 cr (OT). Prof. I. Vendrell)
Sessions presencials  -  Aula 2
Hora Dilluns
19 desembre
Dimarts
20 desembre
Dimecres
21 desembre
Dijous
 22 desembre
Divendres
 23 desembre

16,00 a 20,30h

Sistemes d'Organització Política i Administrativa, 6 cr (OT). Prof. E. Casajoana Sistemes d'Organització Política i Administrativa, 6 cr (OT). Prof. E. Casajoana Sistemes d'Organització Política i Administrativa, 6 cr (OT). Prof. E. Casajoana Sistemes d'Organització Política i Administrativa, 6 cr (OT). Prof. E. Casajoana  
Sessions presencials  -  Aula 2
Hora Dilluns
30 gener
Dimarts
31 gener
Dimecres
1 febrer
Dijous
febrer
Divendres(2)
 3 febrer
16,00h a 18,00h
i
18,15h a 20,00h
(2) Les classes finalitzen a les 19,15h
 Agenda Setting i Grups de Pressió, 6 cr (OT). Prof. E. Casajoana  Agenda Setting i Grups de Pressió, 6 cr (OT). Prof. E. Casajoana Agenda Setting i Grups de Pressió, 6 cr (OT). Prof. E. Casajoana Agenda Setting i Grups de Pressió, 6 cr (OT). Prof. E. Casajoana Agenda Setting i Grups de Pressió, 6 cr (OT). Prof. E. Casajoana

 

 
* Solapeu aquest horari amb els dels tallers programats per l'Escola.

 

 

Horaris primer semestre - Optatives - curs 16-17 - Consulteu l'aula a l'assignatura
Grup Matí
Hora Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres
9,10 a 10,10
10,20 a 11,20
  Publicitat en Sectors Especialitzats (OT). Dra. S. Magallón
Aula 4
Relacions Públiques en Sectors Especialitzats. (OT).
Coordinadora:
Dra. S. Magallón
Aula 4
   
11,30 a 12,30
12,40 a 13,40
Tècniques de Negociació i Presa de Decisions (OT). Dr. J. V.Pestana
Aula 4
Publicitat en Sectors Especialitzats (OT). Dra. S. Magallón
Aula 4
Relacions Públiques en Sectors Especialitzats. (OT).
Coordinadora:
Dra. S. Magallón
Aula 4
Tècniques de Negociació i Presa de Decisions (OT). Dr. J. V.Pestana
Aula 4
 
Grup Migdia
13,50 a 14,50
15,00 a 16,00
 Responsabilitat Social Corporativa. OT. Dra. R. Torres AULA 3  Responsabilitat Social Corporativa. OT. Dra. R. Torres 
AULA 3
Lideratge i Formació d'equips de treball. OT. Dr. J. V. Pestana
Aula 2
Lideratge i Formació d'equips de treball. OT. Dr. J. V. Pestana
Aula 2
 
Grup Tarda
16,10 a 17,10
17,20 a 18,20
Tècniques de Negociació i Presa de Decisions (OT). Dr. J. V.Pestana
Aula 4 
Publicitat en Sectors Especialitzats (OT). Dra. S. Magallón
Aula 4
Relacions Públiques en Sectors Especialitzats. (OT).
Coordinadora:
Dra. S. Magallón
Aula 4
Tècniques de Negociació i Presa de Decisions (OT). Dr. J. V.Pestana
Aula 4
 
18,30 a 19,30
19,40 a 20,40
  Publicitat en Sectors Especialitzats (OT). Dra. S. Magallón
Aula 4
 Relacions Públiques en Sectors Especialitzats. (OT).
Coordinadora:
Dra. S. Magallón
Aula 4
   

 I de les assignatures optatives: Noves tecnologies aplicades a les RRPP, Sistemes d'organització política i administrativa, Agenda Setting i grups de pressió i Responsabilitat Social corporativa.

* Solapeu aquest horari amb els dels tallers programats per l'Escola.
* Utilitzeu el simulador d'horari personal per a la planificació de les vostres classes.

 

 

Horaris segon semestre - Optatives - curs 16-17
Grup Matí
Hora Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres
9,10 a 10,10
10,20 a 11,20
   

 

 

 

   
11,30 a 12,30
12,40 a 13,40
     Comportament Social i Dinàmica de Grups (OT). Dr. L. Sáez
Aula 3
  Comportament Social i Dinàmica de Grups (OT). Dr. L. Sáez
Aula 3  
Grup Migdia
13,50 a 14,50
15,00 a 16,00
Protocol: Teoria i Tècnica. OT. Prof. M. Batallé
AULA 2
Noves Tecnologies Aplicades a la Publicitat (OT).
Dr. D. Tena

Aula 2
Protocol: Teoria i Tècnica. OT. Prof. M. Batallé
AULA 2
Noves Tecnologies Aplicades a la Publicitat (OT).
Dr. D. Tena
 
Biblioteca Digital 
 
Grup Tarda
16,10 a 17,10
17,20 a 18,20
   

 

 

 

   
18,30 a 19,30
19,40 a 20,40
     Comportament Social i Dinàmica de Grups (OT). Dr. L. Sáez
Aula 3
  Comportament Social i Dinàmica de Grups (OT). Dr. L. Sáez
Aula 3

 

* Consulteu programa i calendari de les assignatures optatives amb docència especial:
* Solapeu aquest horari amb els dels tallers programats per l'Escola.
* Utilitzeu el simulador d'horari personal per a la planificació de les vostres classes.